Ich und Du

Forfatter(e):

Martin Buber m/etterskrift av Bernhard Casper

Sammendrag

Ich und Du, zuerst 1923 erschienen, gehört zu den Klassikern der modernen philosophischen Literatur und inspiriert bis heute Pädagogen, Therapeuten und Philosophen. Martin Buber blickt vom »Ich« auf die physische, mitmenschliche und geistige Welt.

Les mer

Håndbok i individualterapi

Sammendrag

Individualterapi er den mest utbredte behandlingsformen innen psykisk helsevern. Den har et enkelt utgangspunkt: To personer, to stoler. En som søker hjelp, en som tilbyr hjelp. Deretter følger en samtale, fortrinnsvis om det som gjør vondt i livet, hvor partene gjerne blir enige om hvordan agendaen for timen skal være; hva man skal arbeide med, og på hvilken måte.

Les mer

Gestalt Therapy Practice: Theory and Experiential Learning

Forfatter(e):

Gro Skottun og Åshild Krüger

Sammendrag

This essential new book gives the reader an introduction to the fundamental concepts of gestalt therapy in a stimulating and accessible style. It supports the study and practice of gestalt therapy for clinicians of all backgrounds, reflecting a practice-based pedagogy that emphasises experiential learning.

Les mer

On Intimate Ground. A Gestalt Approach to Working with Couples

Sammendrag

Couples therapy has long been regarded as one of the most demanding forms of psychotherapy because of the way it challenges therapists to combine the insights of dynamic psychology with the power and clarity of systems dynamics. 

Les mer

Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi

Sammendrag

Psykoterapeutens betydning for effekten av psykoterapi har blitt stadig tydeligere de siste årene.

Les mer

Eksistensiell psykoterapi

Forfatter(e):

Irvin D. Yalom

Sammendrag

"Denne boken har svært meget å gi enhver leser som reflekterer over hva det er å være menneske, hvordan vi bør leve våre liv, hvorfor folk handler som de gjør, og hvordan vi kan overvinne vanskeligheter som dukker opp." (Dagfinn Føllesdal i bokas forord.)

Les mer

Terapiens gave

Forfatter(e):

Irvin D. Yalom

Sammendrag

Åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter

Les mer

Fredsarbeid i heimen

Forfatter(e):

Annabell Stefanussen

Sammendrag

Annabell Stefanussen var autoritær mot mann og barn, noe som førte til krangling og ensomhet. En dag sa guttene hennes: «Mamma, vi må snakke med deg. Vi syns du er uforutsigbar, og vi liker ikke måten du snakker til oss på».

Les mer

Developing Through Relationships. Origins of communication, self and culture

Forfatter(e):

Alan Fogel

Sammendrag

This accessible book explains how individuals develop through their relationships with others.

Les mer

Tæft, trit og retning. Parforhold og parterapi

Forfatter(e):

Hanne Hostrup

Sammendrag

Dansk gestaltterapis grand old lady, Hanne Hostrup, har skrevet en bog til par med problemer og deres terapeuter.

Les mer

Drømmer og selvutvikling. Lær å forstå og bruke drømmene dine

Forfatter(e):

Ann Aaboe Bengtsson

Sammendrag

Boken tar utgangspunkt i Jungs personlighetsmodell, kroppen og auraen.

Les mer

Bruk hodet enda bedre! Du har 10 forskjellige intelligenser – lær å bruke alle sammen

Forfatter(e):

Tony Buzan

Sammendrag

Det handler om å mestre livet bedre - ved å gjøre bruk av hele ditt potensial!

Les mer

Ditt ryddige jeg

Forfatter(e):

Julie Morgenstern

Sammendrag

En sikker og morsom metode å skape orden i hjemmet, på jobben og i livet ditt.

Les mer

Coaching: metode, prosess, relasjon

Forfatter(e):

Ragnvald Kvalsund

Sammendrag

Denne boken tar opp og drøfter hva coaching er generelt, men retter et særskilt fokus på coaching som metode, prosess og relasjon.

Les mer

Det mellanmänskliga

Forfatter(e):

Martin Buber

Sammendrag

Vad skiljer det sant mellanmänskliga från "det sociala"? Vilka är förutsättningarna för en äkta dialog? Vad betyder det att ta en medmänniska på allvar? Det är frågor av detta slag som Martin Buber så utomordentligt klargörande behandlar i denna lilla skrift om "det mellanmänskligas grundvillkor".

Les mer

Gode hjelpere kjenner seg selv. Traumebevisst omsorg i arbeid med barn og unge

Forfatter(e):

Cathrine S. Thommessen og Cacilie Neumann

Sammendrag

Traumebevisst omsorg blir i denne boken sett i sammenheng med hvordan de som arbeider med sårbare barn og unge kan bli bedre hjelpere.

Les mer

Evidens og etikk. Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?

Forfatter(e):

Henrik Berg

Sammendrag

Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om «godt» og «vondt» samt «rett» og «galt» henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkning.

Les mer

Why therapists choose to become therapists. A practice-based enquiry

Forfatter(e):

Sofie Bager-Charleson

Sammendrag

Almost two decades ago, the psychoanalyst Sussman concluded that the therapist's motivation for practicing was a neglected area. Is this maybe a question best left alone?

Les mer

Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk

Sammendrag

I en globalisert verden skjerpes kravene til samhandling, samtidig som hendelser skjer plutselig. Forfatterne av boka Interaction: ’Samhandling’ Under Risk forklarer hvordan samhandling skapes når betingelsene er uforutsigbare.

Les mer

Angst i eksistensfilosofisk belysning

Forfatter(e):

Bjørn Holgernes

Sammendrag

Angst i eksistensfilosofisk belysning handler i stor grad om den danske filosofen Søren Kierkegaard.

Les mer

A Brief History of Everything

Forfatter(e):

Ken Wilber

Sammendrag

A Brief History of Everything' is an engaging, accessible and friendly excursion into the history of consciousness.

Les mer

Å lære er å oppdage. Prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk

Forfatter(e):

Nils Magnar Grenstad

Sammendrag

Denne boka er inspirert av en retning som kalles konfluent pedagogikk. Konfluent betyr sammenfallende eller å bring sammen til en helhet.

Les mer

Gestalt Counselling in Action. Third Edition

Forfatter(e):

Petruska Clarkson

Sammendrag

«The reader looking for a clear and comprehensive introduction to Gestalt counselling need look no further. This work can be recommended wholeheartedly."» (British Gestalt Journal)

Les mer

Women in Gestalt Therapy. Autobiographical Reflections and Future Prospects in Contemporary Interviews

Sammendrag

“Women in Gestalt Therapy” gives a voice to female Gestalt therapists from Europe, USA and Israel who have contributed substantially to the development of Gestalt therapy in theory, practice and political involvement.

Les mer

The Evolution of the Cape Cod Model Gestalt conversations, theory and practice (2nd edition)

Forfatter(e):

Joseph Melnick & Sonia March Nevis

Sammendrag

…opened my eyes to a wider, quite practical and not at all obvious perspective on human relations. Margherita Spagnuolo Lobb, PsyD. Istituto di Gestalt HCC Italy

Les mer

Gestalt Approaches with Organisations

Sammendrag

Organisations are the operative arm of any State and also the place where individuals realize their uniqueness and commitment to the world. They are essentially the contact boundary between individuals and society.

Les mer

Business Coaching – an integrated dialogue methodology in four steps

Forfatter(e):

Bodil Dahlgren & Hindrik Öunpuu

Sammendrag

Daring to be clear is an art.

Les mer

Utvikling av relasjonskompetanse. Nøkler til forståelse og rom for læring

Forfatter(e):

Anne-Marie Aubert og Inger Marie Bakke

Sammendrag

Relasjonskompetanse i hjelpende relasjoner innebærer å møte den andre med respekt slik at den enkeltes verdighet som menneske ivaretas.

Les mer

En mindre medisinsk psykiatri

Forfatter(e):

Trond F. Aarre

Sammendrag

Hvordan kan man best forstå og behandle psykiske lidelser? Og hvem er best egnet til å behandle?

Les mer

Smertepsykologi

Sammendrag

Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv?

Les mer

Helsefremmende skriving

Forfatter(e):

Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud

Sammendrag

Kan det å skrive personlig om egne opplevelser påvirke helsen positivt? Kan skriving være en form for indre renovasjon som rydder og gir oversikt, slik at kropp og sinn får mer overskudd? Kan skriving hjelpe deg gjennom en krise eller bidra til nye perspektiver på det livet du lever?

Les mer

Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie

Forfatter(e):

Frank-M. Staemmler & Werner Bock

Sammendrag

Fritz Perls entfaltete sein therapeutisches Können mehr intuitiv als in theoretisch gesichertem Rahmen.

Les mer

The Voice of Shame. Silence and Connection in Psychotherapy

Sammendrag

Shame and shame reactions are two of the most delicate and difficult issues of psychotherapy and are among the most likely to defy our usual dynamic, systemic, and behavioral theories.

Les mer

Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science

Forfatter(e):

Kurt Lewin

Sammendrag

APA (American Psychological Association) is proud to reissue these two classics by Kurt Lewin, Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science, in one comprehensive volume.

Les mer

Den emosjonelle revolusjon

Forfatter(e):

Kathrine Aspaas

Sammendrag

Den emosjonelle revolusjon er i gang.

Les mer

Mentaliseringsboken

Forfatter(e):

Per Wallroth

Sammendrag

Å mentalisere dreier seg om å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra.

Les mer

Møte med det selvmordstruede mennesket

Forfatter(e):

Gry Bruland Vråle

Sammendrag

Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Selvmord og selvmordsplaner skaper sterke reaksjoner, og det er viktig at helsearbeidere på forhånd har tenkt gjennom temaer knyttet til selvmord, slik at man kan etablere retningslinjer for det videre arbeidet.

Les mer

The Aesthetic of Otherness: Meeting at the Boundary in a Desensitized World. Proceedings

Sammendrag

This book gathers proceedings from a conference of more than 1000 participants from across the world: the first joint AAGT (Association for the Advancement of Gestalt Therapy) and EAGT (European Association for Gestalt Therapy) conference – with the organizational support of the Italian association, the SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt).

Les mer

Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg

Forfatter(e):

Jan Reidar Stiegler m.fl.

Sammendrag

Følelser kan fungere som et kompass for å finne veien i en komplisert verden.

Les mer

Gruppeterapi. Grunnleggende om hvorfor og hvordan

Forfatter(e):

Synnøve Ness Bjerke

Sammendrag

En utmerket og inspirerende innføring i gruppeterapiens historie, idégrunnlag og praksis.

Les mer

Klinisk kommunikasjon i sykepleie

Sammendrag

Kommunikasjon er sykepleierens viktigste redskap. Med svært få unntak kommuniserer vi i enhver situasjon, enten med pasienter, pårørende eller kolleger.

Les mer

Parterapi – på gestaltterapeutisk grundlag

Forfatter(e):

Hanne Hostrup

Sammendrag

Næsten halvdelen af de mennesker, der gifter sig eller indgår i et fast parforhold, går fra hinanden igen efter nogle år. Kærligheden og sammenholdet har dårlige vilkår i en travl hverdag, hvor begge parter arbejder en stor del af deres vågne timer, og hvor kravet om både seksuelle, økonomiske og arbejdsmæssige præstationer slider på parforholdets sammenhængskraft.

Les mer

Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis

Forfatter(e):

Gro Skottun og Åshild Krüger

Sammendrag

Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring?

Les mer

Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi

Forfatter(e):

Vikram Kolmannskog

Sammendrag

Bok om gestaltterapi av norsk forfatter. I denne boken blir vi kjent med gestaltterapi og gestaltterapeuten Vikram i møte med åtte forskjellige klienter:

Les mer

The City of Axen. Guide to human relationships

Sammendrag

At the end of the thirteenth century, a city was built on a small island. According to the founder of the city, in certain places specific human forces were active, the so-called axen.

Les mer

Smittet av vold. Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene

Forfatter(e):

Per Isdal

Sammendrag

Hva gjør jobben med oss? Er du ansatt innenfor helse- og sosialfeltet, er det sannsynlig at du møter sykdom, fattigdom, ensomhet, rusmisbruk, vold og død i en eller annen form og grad.

Les mer

Jeg blir til i møte med deg. En bok om relasjoner

Forfatter(e):

Marit Slagsvold

Sammendrag

Ingen er bare seg selv. Vi lever i et fellesskap og påvirker hverandre.

Les mer

Future sense. Five Explortations of Whole Intelligence for a World That’s Waking Up

Forfatter(e):

Malcolm Parlett

Sammendrag

Future Sense offers an interweaving of global and personal themes, which are often kept apart: a far-reaching synthesis of ideas in tune with emerging global developments.

Les mer

Gestalt and Process. Clinical diagnosis in Gestalt Therapy. A Field Guide

Forfatter(e):

Hans Peter Dreitzel

Sammendrag

The first Gestalt diagnostic manual a field book, that can be used as well for fundamental professional trainings as for the Gestalt Therapist’s everyday’s work – designed in a brilliant layout.

Les mer

The Evolution of the Cape Cod Model: Gestalt Conversations, Theory and Practice

Forfatter(e):

Joseph Melnick & Sonia March Nevis

Sammendrag

This book describes the Cape Cod Model of change, developed at the Gestalt International Study Center at Cape Cod, USA over thirty years.

Les mer

Skills in Gestalt Counselling & Psychotherapy (4th edition)

Forfatter(e):

Phil Joyce & Charlotte Sills

Sammendrag

This practical guide to the gestalt approach has successfully introduced thousands of trainee therapists to the essential skills needed in gestalt practice.

Les mer

Case study research in counselling and psychotherapy

Forfatter(e):

John McLeod

Sammendrag

Case-based knowledge forms an essential element of the evidence base for counselling and psychotherapy practice.

Les mer

Forskeren i forskningsprosessen – en metodebok om situering

Forfatter(e):

Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann

Sammendrag

Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte?

Les mer

Psykisk helsearbeid – en gang til

Forfatter(e):

Anders Johan W. Andersen

Sammendrag

Psykisk helse blir hyppig referert til i det offentlige rom i Norge, og det synes å være en kollektiv enighet om at psykisk helse er viktig.

Les mer

Etikk i psykiske helsetjenester

Sammendrag

Boken Etikk i psykiske helsetjenester er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Les mer

Å møte psykisk smerte – erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet

Forfatter(e):

Svein Haugsgjerd

Sammendrag

Som regel opplever man selv den psykiske smerten, men det hender også at den som bærer den, ikke selv erkjenner den.

Les mer
← Tilbake til bibliotek