En mindre medisinsk psykiatri

Forfatter(e):

Trond F. Aarre

Sammendrag

Hvordan kan man best forstå og behandle psykiske lidelser? Og hvem er best egnet til å behandle?

Les mer

Smertepsykologi

Sammendrag

Hvordan kan man forstå og håndtere smerte ut ifra et psykologisk perspektiv?

Les mer

Helsefremmende skriving

Forfatter(e):

Kjersti Wold og Gunn-Marit Uverud

Sammendrag

Kan det å skrive personlig om egne opplevelser påvirke helsen positivt? Kan skriving være en form for indre renovasjon som rydder og gir oversikt, slik at kropp og sinn får mer overskudd? Kan skriving hjelpe deg gjennom en krise eller bidra til nye perspektiver på det livet du lever?

Les mer

Ganzheitliche Veränderung in der Gestalttherapie

Forfatter(e):

Frank-M. Staemmler & Werner Bock

Sammendrag

Fritz Perls entfaltete sein therapeutisches Können mehr intuitiv als in theoretisch gesichertem Rahmen.

Les mer

The Voice of Shame. Silence and Connection in Psychotherapy

Sammendrag

Shame and shame reactions are two of the most delicate and difficult issues of psychotherapy and are among the most likely to defy our usual dynamic, systemic, and behavioral theories.

Les mer

Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science

Forfatter(e):

Kurt Lewin

Sammendrag

APA (American Psychological Association) is proud to reissue these two classics by Kurt Lewin, Resolving Social Conflicts and Field Theory in Social Science, in one comprehensive volume.

Les mer

Den emosjonelle revolusjon

Forfatter(e):

Kathrine Aspaas

Sammendrag

Den emosjonelle revolusjon er i gang.

Les mer

Mentaliseringsboken

Forfatter(e):

Per Wallroth

Sammendrag

Å mentalisere dreier seg om å se seg selv utenfra og andre mennesker innenfra.

Les mer

Møte med det selvmordstruede mennesket

Forfatter(e):

Gry Bruland Vråle

Sammendrag

Selvmord er et samfunnsproblem som angår oss alle, og helsepersonell er en berørt yrkesgruppe. Selvmord og selvmordsplaner skaper sterke reaksjoner, og det er viktig at helsearbeidere på forhånd har tenkt gjennom temaer knyttet til selvmord, slik at man kan etablere retningslinjer for det videre arbeidet.

Les mer

The Aesthetic of Otherness: Meeting at the Boundary in a Desensitized World. Proceedings

Sammendrag

This book gathers proceedings from a conference of more than 1000 participants from across the world: the first joint AAGT (Association for the Advancement of Gestalt Therapy) and EAGT (European Association for Gestalt Therapy) conference – with the organizational support of the Italian association, the SIPG (Società Italiana Psicoterapia Gestalt).

Les mer

Klok på følelser. Det følelsene prøver å fortelle deg

Forfatter(e):

Jan Reidar Stiegler m.fl.

Sammendrag

Følelser kan fungere som et kompass for å finne veien i en komplisert verden.

Les mer

Gruppeterapi. Grunnleggende om hvorfor og hvordan

Forfatter(e):

Synnøve Ness Bjerke

Sammendrag

En utmerket og inspirerende innføring i gruppeterapiens historie, idégrunnlag og praksis.

Les mer

Klinisk kommunikasjon i sykepleie

Sammendrag

Kommunikasjon er sykepleierens viktigste redskap. Med svært få unntak kommuniserer vi i enhver situasjon, enten med pasienter, pårørende eller kolleger.

Les mer

Parterapi – på gestaltterapeutisk grundlag

Forfatter(e):

Hanne Hostrup

Sammendrag

Næsten halvdelen af de mennesker, der gifter sig eller indgår i et fast parforhold, går fra hinanden igen efter nogle år. Kærligheden og sammenholdet har dårlige vilkår i en travl hverdag, hvor begge parter arbejder en stor del af deres vågne timer, og hvor kravet om både seksuelle, økonomiske og arbejdsmæssige præstationer slider på parforholdets sammenhængskraft.

Les mer

Gestaltterapi. Lærebok i teori og praksis

Forfatter(e):

Gro Skottun og Åshild Krüger

Sammendrag

Hva er gestaltterapi? Hvilke teoretiske modeller bygger gestaltterapeutisk praksis på? Hvordan bidrar gestaltterapeutisk praksis til endring?

Les mer

Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi

Forfatter(e):

Vikram Kolmannskog

Sammendrag

Bok om gestaltterapi av norsk forfatter. I denne boken blir vi kjent med gestaltterapi og gestaltterapeuten Vikram i møte med åtte forskjellige klienter:

Les mer

The City of Axen. Guide to human relationships

Sammendrag

At the end of the thirteenth century, a city was built on a small island. According to the founder of the city, in certain places specific human forces were active, the so-called axen.

Les mer

Smittet av vold. Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene

Forfatter(e):

Per Isdal

Sammendrag

Hva gjør jobben med oss? Er du ansatt innenfor helse- og sosialfeltet, er det sannsynlig at du møter sykdom, fattigdom, ensomhet, rusmisbruk, vold og død i en eller annen form og grad.

Les mer

Jeg blir til i møte med deg. En bok om relasjoner

Forfatter(e):

Marit Slagsvold

Sammendrag

Ingen er bare seg selv. Vi lever i et fellesskap og påvirker hverandre.

Les mer

Future sense. Five Explortations of Whole Intelligence for a World That’s Waking Up

Forfatter(e):

Malcolm Parlett

Sammendrag

Future Sense offers an interweaving of global and personal themes, which are often kept apart: a far-reaching synthesis of ideas in tune with emerging global developments.

Les mer

Gestalt and Process. Clinical diagnosis in Gestalt Therapy. A Field Guide

Forfatter(e):

Hans Peter Dreitzel

Sammendrag

The first Gestalt diagnostic manual a field book, that can be used as well for fundamental professional trainings as for the Gestalt Therapist’s everyday’s work – designed in a brilliant layout.

Les mer

The Evolution of the Cape Cod Model: Gestalt Conversations, Theory and Practice

Forfatter(e):

Joseph Melnick & Sonia March Nevis

Sammendrag

This book describes the Cape Cod Model of change, developed at the Gestalt International Study Center at Cape Cod, USA over thirty years.

Les mer

Skills in Gestalt Counselling & Psychotherapy (4th edition)

Forfatter(e):

Phil Joyce & Charlotte Sills

Sammendrag

This practical guide to the gestalt approach has successfully introduced thousands of trainee therapists to the essential skills needed in gestalt practice.

Les mer

Case study research in counselling and psychotherapy

Forfatter(e):

John McLeod

Sammendrag

Case-based knowledge forms an essential element of the evidence base for counselling and psychotherapy practice.

Les mer

Forskeren i forskningsprosessen – en metodebok om situering

Forfatter(e):

Cecilie B. Neumann og Iver B. Neumann

Sammendrag

Hvordan bli en god forsker og hvordan skrive ut forskningsresultatene på en god måte?

Les mer

Psykisk helsearbeid – en gang til

Forfatter(e):

Anders Johan W. Andersen

Sammendrag

Psykisk helse blir hyppig referert til i det offentlige rom i Norge, og det synes å være en kollektiv enighet om at psykisk helse er viktig.

Les mer

Etikk i psykiske helsetjenester

Sammendrag

Boken Etikk i psykiske helsetjenester er ment å gi leseren begreper, teorier, kunnskap og verktøy som kan være til nytte for å arbeide med etiske utfordringer på en systematisk måte.

Les mer

Å møte psykisk smerte – erfaringer og refleksjoner fra behandlingsrommet

Forfatter(e):

Svein Haugsgjerd

Sammendrag

Som regel opplever man selv den psykiske smerten, men det hender også at den som bærer den, ikke selv erkjenner den.

Les mer
← Tilbake til bibliotek