Historie

test06

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden.

Etableringen

NGI ble dannet som et ansvarlig selskap og har senere blitt til et AS. De opprinnelige grunnleggerne var Daan van Baalen, Grete Kandahl og Gro Skottun. I 1988 ble Svein Johansen opptatt i selskapet og var medeier fram til 2014. Grete Kandahl og Gro Skottun var studenter under Axel Schmidt og ekteparet Brown. Daan van Baalen brakte programmet til utdanningen med seg fra Den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens). Grete Kandahl trakk seg fra NGI i 1995. Til å begynne med var lærerstaben både fra NGI og lærere fra Multi-di-Mens (Nederland og Belgia), men en gradvis overgang til kun kvalifiserte norske lærererkrefter. I 1993 ble samarbeidet med Multi-di-Mens ytterligere utvidet ved at det nederlandske og den norske instituttet gikk sammen om å stå ansvarlig for utdanningen ved et nyopprettet institutt i Praha, Tsjekkia (Instituto pro Gestaltu Pskosyntesu, IGAP). Samarbeidet med å utvikle IGAP varte i 10 år.

Veksten fra liten til veletablert

NGI startet med et studietilbud, den 4-årig grunnutdanning i gestaltterapi. Det ble tatt inn studenter i en klasse med 16 deltakere pr. år, frem til 1990 da det ble opprettet to klasser siden var søkningen til utdanningen så stor. I 1992 startet NGI for første gang utdanning utenfor Oslo, i Tønsberg. I løpet av NGIs drift har skolen hatt undervisning flere steder i Norge hhv,  Kristiansand, Tromsø, Trondheim og Stavanger.  I 2015 samlet NGI all undervisning i Oslo.
Undervisningstilbudet har vært økende med forskjellige tilbud om etterutdanning for gestaltterapeuter. Noen tilbud har blitt vedvarende, mens andre har blitt kortvarige. Etablering av egen utdanning innen coaching og organisasjonsutvikling, har gitt høyskolen nye retninger som har blitt godt mottatt.

Privat høyskole

NGI ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003 og har nå to godkjente studietilbud. NGI har foreløpig valgt å ikke søke statsstøtte og er 100% finansiert av studieavgiftene. NGI og studentene ved NGI har valgt å melde seg inn i en studentsamskipnad. NGIs studenter ved de NOKUT godkjente studietilbudene er nå medlem av Studentsamskipnaden i Oslo SiO.

Godkjent «Training Institute»

NGI ble i 2007 godkjent av det europeiske forbundet for gestalt terapeuter og insitutter, European Association for Gestalt Therapists (EAGT), og det europeiske forbundet for retningene innenfor psykoterapi som gestaltterapien er en av flere, European Association for Psychotherapy (EAP), som «Training Institute». Det betyr at NGI tilfredsstiller alle faglige krav som EAGT og EAP stiller til oppbygging og gjennomføring av utdanningene.

Lokalisering

I begynnelsen var undervisningssamlingene ved Oslo Hospital, deretter Øvresetertjern, og senere Voksenopplæringssenteret i Hans Nielsen Hauges gate. I 1994 samlokaliserte hjemmekontorer og undervisningslokaler til i Erling Skjalgssons gate på Frogner. I 1999 flyttet NGI inn i Fridtjof Nansens vei på Majorstua, i 2007 flyttet NGI til i Akersveien ved St. Hanshaugen, i 2010 flyttet NGI til Pilestredet 75 C og høsten 2019 flyttet skolen til Kjørbokollen 30 i Sandvika.

Dagens drift

NGI eies i dag av ansatte som et aksjeselskap. Høyskolestyret er høyskolens øverste organ. NGI tilbyr 4-årig grunnutdanning i gestaltterapi (120 studiepoeng), 2-årig gestaltorientert coachingutdanning (60 studiepoeng), etterutdanning for gestaltterapeuter, 1,5-årig veilederutdanning for gestaltterapeuter osv.