Psykoterapeuten. En antologi om terapeutens rolle i psykoterapi

Redaktører:

Anna von der Lippe, Helene A. Nissen-Lie & Hanne Weie Oddli

Forlag:

Gyldendal akademisk

Utgitt:

2014

Sammendrag:

Psykoterapeutens betydning for effekten av psykoterapi har blitt stadig tydeligere de siste årene.

Denne boken gir en empirisk og teoretisk oppdatering om terapeutens rolle, formidlet av sentrale norske og internasjonale forskere, teoretikere og klinikere.

Boken er delt inn i fire deler som tar for seg:

  • Terapeutens bidrag i psykoterapi
  • Terapeutens rolle og arbeid
  • Terapeututvikling
  • Terapeuten som person

Boken springer ut av fagmiljøet rundt professor Michael Helge Rønnestad, som er en av de mest anerkjente norske internasjonale forskerne på psykoterapi og terapeututvikling.

Les anmeldelse av Psykoterapeuten i Tidsskrift for Den norske legeforening.

(tekst fra forlaget)