Styringsorganer, råd og utvalg

NGI_styringsstruktur

Dette er gjeldende styringsorganer, råd og utvalg for NGI:

  • Høyskolestyret
  • Fagrådet
  • Høyskolestyrets Læringsmiljøutvalg (LMU)
  • Høyskolestyrets Klagenemnd
  • Studentrådet

Mandat og oppgaver for samtlige:

Reglement for styre styringsorganer råd og utvalg

Relaterte lenker