Klinisk kommunikasjon i sykepleie

Redaktør:

Lena Günterberg Heyn

Utgitt:

2018

Forlag:

Gyldendal Akademisk

Sammendrag:

Kommunikasjon er sykepleierens viktigste redskap. Med svært få unntak kommuniserer vi i enhver situasjon, enten med pasienter, pårørende eller kolleger.

I denne boken vil teoretisk kunnskap om kommunikasjon omsettes til klinisk praksis. Bokens kapitler setter grunnleggende kunnskap om kommunikasjon i sammenheng med ulike pasientgrupper. Boken tar for seg kommunikasjon med foreldre med barn som er innlagt på nyfødtintensiv, med barn, ungdom og voksne personer med kroniske lidelser, med bruk av tolk, med personer med psykiske lidelser og rus, med eldre personer og med personer i livets siste fase.

(tekst fra forlaget)