Terapiens gave

Forfatter:

Irvin D. Yalom

Forlag:

Pax forlag

Utgitt:

2003

Sammendrag:

Åpent brev til en ny generasjon terapeuter og deres pasienter

Basert på 35-års erfaring er psykiater Irvin D. Yalom bestemt i sin kritikk av den klassiske psykoterapiens tilnærmelse til pasienten. Distansen mellom psykolog og den som går i terapi er for stor ifølge Yalom, og hans resept er nærhet og trygghet. Forfatteren deler av sin visdom og erfaring for å lage en oppskrift på vellykket terapi.

Terapiens gave er rett og slett en essensiell bok både for den som går i, ønsker å gå i, og den som utøver terapi.

(tekst fra forlaget)