Hva er gestaltterapi?

Norsk Gestaltterapeut Forening har laget en informasjonsfilm som gir en enkel innføring i gestalt.