Jeg blir til i møte med deg. En bok om relasjoner

Forfatter:

Marit Slagsvold

Utgitt:

2016

Forlag:

Cappelen Damm

Sammendrag:

Ingen er bare seg selv. Vi lever i et fellesskap og påvirker hverandre.

Gjennom en ærlig fortelling fra eget liv formidler Marit Slagsvold relasjonenes betydning, og viser hvordan vi kan leve godt med forskjeller i samliv og i samfunn. Hun tror på mulighetene som ligger i å verdsette at vi erfarer forskjellig og har ulike behov, for sammen å bli tydeligere og til større glede for oss selv og hverandre.

(Tekst fra forlaget)