Om NGI

NGI_Om NGI
Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble etablert i 1986 og har tilbudt utdanning innen gestalt i snart 30 år. Antallet utdanningstilbud har økt i denne perioden.

NGI ble dannet som et ansvarlig selskap og har senere blitt til et AS. De opprinnelige grunnleggerne var Daan van Baalen, Grete Kandahl og Gro Skottun. I 1988 ble Svein Johansen opptatt i selskapet og var medeier fram til 2014. Grete Kandahl og Gro Skottun var studenter under Axel Schmidt og ekteparet Brown. Daan van Baalen brakte programmet til utdanningen med seg fra Den nederlandsk/belgiske skolen for gestalt og psykosyntese (Multi-di-Mens). Grete Kandahl trakk seg fra NGI i 1995.

Til å begynne med var lærerstaben både fra NGI og lærere fra Multi-di-Mens (Nederland og Belgia), men en gradvis overgang til kun kvalifiserte norske lærererkrefter.

I 1993 ble samarbeidet med Multi-di-Mens ytterligere utvidet ved at det nederlandske og den norske instituttet gikk sammen om å stå ansvarlig for utdanningen ved et nyopprettet institutt i Praha, Tsjekkia (Instituto pro Gestaltu Pskosyntesu, IGAP). Samarbeidet med å utvikle IGAP varte i 10 år. I 2010 startet NGI terapiutdanning i Budapest i samarbeid med Hungarian Gestalt Assosiation. Målet er å opprette et gestaltinstitutt i Budapest.

Veksten fra liten til veletablert

NGI startet med et studietilbud, den 4-årig grunnutdanning i gestaltterapi. Det ble tatt inn studenter i en klasse med 16 deltakere pr. år, frem til 1990 da det ble opprettet to klasser siden var søkningen til utdanningen så stor. I 1992 startet NGI for første gang utdanning utenfor Oslo, i Tønsberg. I løpet av NGIs drift har NGI tilbudt utdanning i ytterligere byer: Kristiansand, Tromsø, Stavanger og Trondheim. Nå tilbyr NGI den 4-årige utdanningen kun i Oslo.

Etablering av egen utdanning innen coaching ga Høyskolen ny retning som har blitt godt mottatt. NGI har et av få studietilbud innen coaching som har offentlig godkjent eksamensrett.

Undervisningstilbudet har vært økende med forskjellige tilbud om etterutdanning for gestaltterapeuter.

Privat høyskole

NGI ble godkjent som privat høyskole med offentlig godkjent eksamensrett i 2003 og har nå to godkjente studietilbud. NGI har foreløpig valgt å ikke søke statsstøtte og er 100% finansiert av studieavgiftene. NGIs studenter ved de godkjente studietilbudene er nå medlemmer av studentsamskipnaden i de ulike byer.