Öppenhet och tillitsspiralen. Utveckling på riktigt

Frofattere:

Anders Wendelheim & Kerstin Rodell Lundgren

Forlag:

Ekerlids

Utgitt:

2021

Sammendrag:

Det händer alltför ofta att vi inte har en tillräcklig nivå av öppenhet och tillit för att effektivt kunna hantera de komplexa uppgifterna vi ställs inför. Författarna beskriver hur du kan utveckla och fördjupa dina relationer både i din privata vardag och i arbetet i syfte att skapa högpresterande grupper och organisationer och som leder till ökad produktivitet och förbättrad hälsa. Du får möjligheter att använda den outnyttjade spiraleffekten för att skapa en tillitsfull och hälsosam grupp och organisation.

Boken innehåller många handfasta modeller, verktyg, och övningar för att etablera tillit, komma till rätta med bristande tillit samt öka tilliten i syfte att effektivisera både din vardag och verksamhet. Du lär dig hur du bygger ökad tillit för att utveckla samspelet och ledarskapet i grupper samt hur du kan skapa en kultur som präglas av öppenhet, ärlighet, gemenskap och helhetssyn. Den visar hur du kan bidra till en verklig utveckling där verksamheten förändras på riktigt och inte bara på ytan.

Dr Anders Wendelheim, är skaparen av Öppenhet- och Tillitsspiralen. Boken bygger på båda författarnas egna mångåriga erfarenheter som forskare, organisationskonsulter och chefer.
Kerstin Rodell Lundgren är civilingenjör i Kemi från KTH och har arbetat inom industrin som chef och ledare i 26 år. Kerstin har verkat inom läkemedel, stål, skog och energisektorn och har även periodvis kombinerat sitt chefs- och ledarskap med att hjälpa organisationer med chefs-, ledar- och organisationsutveckling.

(tekst fra forlaget)