Kurs og workshops 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Tilbud til gestaltterapeuter

Vikram Kolmannskog, Ny dato kommer

«Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Om Vikram Kolmannskog:

Vikram Kolmannskog (f.1980) er utdannet jurist (LL.M.) med spesialisering i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har også en B.A. og Cand.mag. med fagene spansk og idehistorie. I tillegg har han tatt enkeltemner innen pedagogikk, psykologi og religionshistorie. Han fikk sin doktorgrad (Dr.philos.) i 2014 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet undersøkte han situasjonen og rettighetene til såkalte klimaflyktninger. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2014 og gestaltveileder i 2018, begge ved NGI. I 2015 ble han ansatt som førsteamanuensis i gestaltterapi ved NGI. I mars 2022 fikk han opprykk til professor i gestaltterapi.

Påmeldingsfrist: 29. april

Som student ved NGI får du 20% rabatt.

Søk her eller send epost til ngi@gestalt.no

Veiledning

Til deg som vil søke veilederutdanningen ved NGI så kan du samle antall timer undervisning og veiledning ved å delta på workshops og i veiledningsgruppe.

NGI tilbyr veiledning i små grupper (5-6 studenter i hver) to ganger à 3 timer i høstsemestret og to ganger à 3 timer i vårsemestret. Det vil være skolens faste veiledere som gir veiledning. Deltaker bringer inn kasuistikk fra egen praksis til veiledningen. I veiledningen legges det vekt på å gi økt kunnskap om dem selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe deg til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

Pris: Kr. 820.- per veiledningssamling.
Sted: NGIs lokaler i Sandvika.

Påmelding veiledning: ngi@gestalt.no

Praktisk informasjon

Prisen per workshop er kr. 5000 for 3 dager. Prisen inkluderer kaffe/te.

Undervisningen vil være på norsk og engelsk avhengig av lærers nasjonalitet.

Søk her: AdmissionWeb-v2.2.28.10 (solarsoft.no)

Undervisningstider, alle dager, 09.00-17.00.

Veiledning;

Veiledning i små grupper i tre timer med veiledere.

Pris: 

Pris per workshop er kr. 5000 for tre dager. Ved kjøp av fem workshops gis det 10 % rabatt.