Kurs og workshops 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Tilbud til gestaltterapeuter

Birgitte Gjestvang, 11-12-13 Mars 2024

Du kommer ikke lenger enn din egen kropp

Kroppen som individuell og relasjonell

 I denne workshopen utforsker vi kroppen som individuell og relasjonell. Gjennom fokus og varhet på pust, meditasjon, bevegelse og samtaler vil vi undersøke hvordan vi i terapirommet kan jobbe med temaer som nærhet, grenser, sårbarhet og hengivenhet.

 «Alt virkelig liv er møte» (Martin Buber)

Om Birgitte Gjestvang:

Birgitte Gjestvang arbeider til daglig som individual-, par- og gruppeterapeut ved Majorstua terapifelleskap og på Nesodden. Hun er gestaltterapeut med mange års erfaring som høyskolelektor ved NGI, og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), med fokus på traumer. I tillegg var seksuell helse et av hennes fordypningsfag. Gjestvang har utdanning innen yoga, meditasjon og kroppsorientert terapi. Hun har arbeidet som leder for sorggrupper på A-hus (Akershus Universitetssykehus) og er medforfatter av” UNG SORG” – om og med unge mennesker som opplever traumatiske dødsfall (Aschehoug 2008). Hun er også utdannet journalist, og arbeidet tidligere i mange år som journalist og leder i NRK

Påmeldingsfrist: 26. februar

Som student ved NGI får du 20% rabatt.

Søk her eller send epost til ngi@gestalt.no

Vikram Kolmannskog, 6-7-8 Mai 2024

«Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Om Vikram Kolmannskog:

Vikram Kolmannskog (f.1980) er utdannet jurist (LL.M.) med spesialisering i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har også en B.A. og Cand.mag. med fagene spansk og idehistorie. I tillegg har han tatt enkeltemner innen pedagogikk, psykologi og religionshistorie. Han fikk sin doktorgrad (Dr.philos.) i 2014 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet undersøkte han situasjonen og rettighetene til såkalte klimaflyktninger. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2014 og gestaltveileder i 2018, begge ved NGI. I 2015 ble han ansatt som førsteamanuensis i gestaltterapi ved NGI. I mars 2022 fikk han opprykk til professor i gestaltterapi.

Påmeldingsfrist: 29. april

Som student ved NGI får du 20% rabatt.

Søk her eller send epost til ngi@gestalt.no

Veiledning

Til deg som vil søke veilederutdanningen ved NGI så kan du samle antall timer undervisning og veiledning ved å delta på workshops og i veiledningsgruppe.

NGI tilbyr veiledning i små grupper (5-6 studenter i hver) to ganger à 3 timer i høstsemestret og to ganger à 3 timer i vårsemestret. Det vil være skolens faste veiledere som gir veiledning. Deltaker bringer inn kasuistikk fra egen praksis til veiledningen. I veiledningen legges det vekt på å gi økt kunnskap om dem selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe deg til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

Pris: Kr. 820.- per veiledningssamling.
Sted: NGIs lokaler i Sandvika.

Påmelding veiledning: ngi@gestalt.no

Praktisk informasjon

Prisen per workshop er kr. 5000 for 3 dager. Prisen inkluderer kaffe/te.

Undervisningen vil være på norsk og engelsk avhengig av lærers nasjonalitet.

Søk her: AdmissionWeb-v2.2.28.10 (solarsoft.no)

Undervisningstider, alle dager, 09.00-17.00.

Veiledning;

Veiledning i små grupper i tre timer med veiledere.

Pris: 

Pris per workshop er kr. 5000 for tre dager. Ved kjøp av fem workshops gis det 10 % rabatt.