Hva sier tidligere studenter?

Tidligere studenter ved NGI bruker utdannelsen innen mange ulike fagområder og stillinger. Her forteller noen av dem hva skolen og studiet har betydd for dem.

 

Camilla Amalie Vogt, Student NGI

Jeg kom inn på sosionom studiet og NGI samme året. Valget falt på Gestalt. Jeg har ikke angret en eneste gang. Gjennom tid, øvelser, samtaler, lesing, latter og tårer har jeg fått lære i samspill med andre. I dette studiet har jeg funnet trygghet i å stå i ulike situasjoner i livet på en ny måte. Jeg gleder meg stort over å kunne praktisere som student terapeut i egen praksis i Fredrikstad og jeg bruker denne utdannelsen i mitt arbeid med ungdom og voksne, både som terapeut og lærer


Cecilie Dale, fra flyvertinne til gestaltterapeut

Les intervju i KK «Hva skal du bli når du blir stor?»


Jhoana Wage Selmer, fra helsesøster til gründer & gestaltterapeut

Mer kunnskap og faglig tyngde

Jhoana Wage Selmer (37) var en av avgangsstudentene ved høyskolen våren 2016. Hun var opprinnelig helsesøster, og hadde allerede før studieslutt etablert egen praksis som Gestaltterapeut i Asker.

– Jeg begynte på NGI fordi jeg ønsket meg mer kunnskap og faglig tyngde i samtalene jeg har i jobben som helsesøster, forteller Jhoana.  Hun er full av lovord for utdanningen som har forberedt henne godt på veien mot egen praksis.

Teori og praksis

Gjennom 4 år skal studenter ved terapiutdanningen gjennom en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningen består av 8-9 samlinger hvert år, i tillegg til arbeid i kollokviegrupper og veiledning på eget arbeid.
For å få maksimalt utbytte av studiet, er det en forutsetning at studenten jobber med mennesker og praktiserer læring i løpet av studietiden.

Jhoana praktiserte ulike teorier og modeller i sin jobb som helsesøster under hele studietiden:

– Gjennom erfaringsbasert læring har jeg i løpet av årene på NGI erfart hvordan jeg som terapeut kan jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg har også økt min relasjonelle og kommunikative kompetanse ved å lære forskjellige gestalt teoretiske modeller, og øve og praktisere.

Godt læringsmiljø

En utviklende og god studiesituasjon ved siden av arbeid har også vært viktig for Jhoana, og hun er svært fornøyd med læringsmiljøet ved NGI:

– Studiet er lagt opp med en god kombinasjon av teori og praksis, med dyktige lærere og et godt studentmiljø, forteller hun.

Egen praksis

Basert på resultater, kan studenter som har fått skolens tillatelse begynne med klienter i egen praksis i tredje og fjerde studieår. For Jhoana betydde dette oppstarten av egen praksis som dedikert Gestaltterapeut:

– Jeg har fått en unik erfaring og en utdanning jeg er stolt av, som har bidratt til at jeg i dag driver egen praksis som Gestaltterapeut i Asker, avslutter en smilende Jhoana.


Ove Ramstrøm, Organisasjonskonsulent og gestaltterapeut

”Først og fremst opplever jeg meg selv tryggere og tydeligere i konfliktarbeid. Jeg har fått en kompetanse på området og blitt bevisst ulike faser i konflikter. Vi lærte mye av hverandre i klassen, og prosessarbeidet og veiledningen i etterkant var veldig nyttig.”


Siw Stenbrenden, Gestaltterapeut

”Det beste valget jeg har tatt for meg selv!”


Bente Ekrem Neby, Diplomøkonom med finans som spesialisering, Leder, Gestaltterapeut

«Jeg gjør gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls ord til mine: «Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.» Jeg opplever at terapiutdanningen er til stor nytte i jobben min som leder og i alle de relasjoner jeg er i. For meg har det å møte verden gjennom tankesettet fra gestalt økt livsgleden og energinivået.»


Marit Slagsvold, Sosiolog og gestaltterapeut

”På NGI møtte jeg lærere som med klokskap og kjærlighet støttet og oppfordret meg til å bli bevisst og ta i bruk hele meg – tanker, følelser, kropp – sammen med andre. For meg var dette etterlengtet, nyttig og livgivende, både som privatperson og etter hvert som praktiserende gestaltterapeut.»  


Birgitte Gjestvang, Journalist, gestaltterapeut

”Terapiutdanningen ga meg mulighet til å starte egen praksis og drive profesjonelt på heltid. Personlig har jeg også blitt mer klar over hvordan jeg påvirker og lar meg påvirke, noe som gjør det lettere å velge mer konstruktivt både i yrkeslivet og privatlivet. ”