Hva sier tidligere studenter?

© Illustrasjon: Erik Tresse

Tidligere studenter ved NGI bruker utdannelsen innen mange ulike fagområder og stillinger. Her forteller noen av dem hva skolen og studiet har betydd for dem.


Alv Humborstad Sørland, student coaching

Jeg arbeider som leder med ansvar for en stor virksomhet. Coachingutdannelsen ved NGI har gitt med viktig faglig påfyll og praksiserfaring som gjør meg bedre rustet til å takle krevende lederutfordringer. Jeg forstår nå bedre hva som skjer i møter mellom mennesker, og hvordan jeg påvirker disse møtene. Jeg har også økt mitt mot til å dele hva jeg opplever i møter med andre. Det jeg deler kan være viktig for andre å få innsikt i. Gestaltfaget bør være obligatorisk pensum i alle lederutdanninger. 


Oscar Gonzalez

Jag läser psykologprogrammet på Göteborgs universitet och vi har patienter på kliniken som vi behandlar med både psykodynamisk terapi (PDT) och kognitive beteendeterapi (kognitiv atferdsterapi, KBT). Varje session spelas in på video och sedan visar man en del av sessionen under handledning. Alla mina handledare (både PDT och KBT) har reagerat på «någonting» jag gör, senast min KBT-handledare:

«Oscar, du är så bra på att skapa relation med din patient, det ser så naturligt ut, du skapar en sådan trygg och varm relation, du är så empatisk, du bekräftar och ser patienten på ett sådant fint sätt… Är det något medfött eller har du lärt dig det någonstans?»

Då svarar jag att «Nej, inte helt medfött. Detta är något jag har lärt mig på NGI där jag gick min gestaltterapiutbildning».

Jag blir så glad att hantverket jag lärde mig på NGI blir så tydligt, att andra professionella kan se att det är något i sättet jag etablerar kontakt med klienten, att de också kan se det fast de har en annan teoretisk bakgrund. Men jag blir också glad för att gång på gång få det bekräftat att relationer är läkande, att det absolut kan finnas protokoll och manualer som fungerar men att relationen är bärande i allt psykoterapeutiskt arbete.


Gry Miriam Olsen, student coaching

 
Jeg startet på NGI og gestaltstudiet fordi jeg ønsket kompetanse til å jobbe med det helhetlige mennesket.
Jeg har jobbet som toppleder i mange år og ble tidlig interessert i hele mennesket. Hvordan noen, mot alle odds, når sine mål og tåler mye, mens andre er i motsatt ende tross gode forutsetninger.
Jeg ble oppmerksom på at det indre liv og kontakten mellom de ulike kroppene var en viktig faktor. Gjennom studiet har vi i trygge omgivelser fått øve og bygge kompetanse gjennom å selv erfare det coachee kan oppleve i møte med en coach. Denne lærdommen tar jeg med meg inn i oppstarten av NHIC, Nordic Human Innovation Center. Et kompetansesenter for helhetlig helse som jeg sammen med min partner åpnet nå i januar.
Vi har som visjon å utvikle bærekraftige mennesker. Vi står klar med coaching og flere kurstilbud. Vi jobber med stressmestring og selvutvikling gjennom å utvikle og forbedre kommunikasjon og samarbeid med oss selv og andre.
Gestalt har påvirket utformingen av tilbudet og hvordan vi jobber med kursdeltakerne. Jobben er en så stor del av vårt liv at det å være tilstede i seg selv og ta bevisste valg i løpet av en arbeidsdag er en vesentlig faktor som kan redusere stress, press og forventninger til oss selv.
Studiet har vært viktig for min egen utvikling og forståelse av meg selv inn i en ny rolle. Jeg gleder meg til å coache andre som ønsker en mer helhetlig forståelse av seg selv og valgene man har hver dag på veien til en mer bærekraftig utgave av seg selv. Dette blir spennende????????????????????‍♂️????????‍♂️????????‍♀️????
 

Målfrid J. Ågotnes, teamutvikler, prosessleder og gestaltterapeut

Tilfeldigheter gjorde at Målfrid begynte å studere relasjonsledelse ved NGI. Fem år senere har hun startet egen bedrift. Slik takker hun skolen og sine medstudenter på LinkedIn.

Målfrid Jordet Ågotnes har lang erfaring som konsulent innen endringsprosesser knyttet til design og innovasjon. – Jeg var alltid oppdatert på den siste, mest trendy metoden innen disse fagområdene, men hadde ikke nok kunnskap om det relasjonelle aspektet, som er så viktig for å lykkes i slike prosesser. Derfor valgte jeg, ganske tilfeldig, å starte på relasjonsledelse i organisasjoner ved NGI. Da begynte puslespillbrikkene jeg manglet å falle på plass, forteller Målfrid.

Møtet med gestalttenkningen gav mersmak, og hun valgte å fortsette på det fireårige studiet i gestaltterapi.

Underveis startet Målfrid bedriften Prosessarbeid AS, som har vært fulltidsjobben hennes siden 8. mars 2021.

– Kunnskapen jeg fikk gjennom studiene gjorde det lettere for meg å kunne stå på egne bein. For meg er det jeg har lært her et viktig supplement til kompetansen jeg hadde fra før, forteller hun.

Målfrid bruker LinkedIn aktivt, og la ut dette innlegget da hun avsluttet fem års studier ved NGI:

“5 års studier i relasjonsbasert ledelse i organisasjoner og gestaltterapi er over ?. Jeg kan med hånden på ❤️  si at jeg aldri vært så mye ute av komfortsonen – og heller aldri lært så mye på noe studie.

Vi har utfordret hverandre, tatt mellommenneskelig risiko og jobbet prosessorientert uten å vite hva utfallet blir. Vi har brukt rollespill og praktisk trening, noe som gjør at kunnskapen setter seg på en helt annen måte hos meg.

Hva har jeg egentlig lært på studiene med de lange og litt fremmede navnene?

Med egne ord, vil jeg si at jeg nå er bedre rustet til å

? hjelpe team til snakke sammen på en ålreit måte

? hjelpe enkeltpersoner til å lære mer om seg selv

? tåle at jeg ikke har svaret på alt, men at vi finner ut av det sammen

Vitnemålene bruker litt andre ord, som å

? ha økt bevissthet rundt ledelse og prosessorientert organisasjonsutvikling

☘ kunne lage hypoteser, utføre øvelser og høste lærdom av erfaringen

? kunne bevisstgjøre mennesker på egne følelser, reaksjoner og handlinger, slik at de kan erkjenne seg selv og se sine valg

? være oppmerksom på hva som skjer i kontakt med andre mennesker, og kunne ta valg på basis av dette

Uansett ordvalg – i dag er dagen for å si tusen takk til Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) og mine knalltøffe medstudenter. Dette er år jeg aldri vil glemme  ?.”

Foto: Fotomad.no


Madelaine Borgersen Kjørren, gestaltterapeut

Da jeg hadde mitt første møte med gestalt tok jeg en bachelor i psykolog. Jeg ble nysgjerrig på denne retningen, da det virket så annerledes fra alt annet jeg hadde møtt på underveis i mine tre år med studier. Siden dagen jeg begynte å utforske gestalt har jeg ikke vært i tvil om at dette er formen for meg. Det er snart gått fire år siden jeg startet ved NGI, og siden første dag har jeg fått rom til å utforske og finne aksept for den jeg er både i møte med medstudenter, lærere, og ikke minst meg selv. Den største læringen har nok vært å akseptere den jeg blir og være klar over hva som skjer med meg i møte med andre. Dette er en læring som jeg tar med meg i møte med mine egne klienter i min praksis, Let’s Talk. Sammen med den fantastiske støtten jeg selv har erfart at gestalt kan gi.


Camilla Amalie Vogt, student NGI

Jeg kom inn på sosionom studiet og NGI samme året. Valget falt på Gestalt. Jeg har ikke angret en eneste gang. Gjennom tid, øvelser, samtaler, lesing, latter og tårer har jeg fått lære i samspill med andre. I dette studiet har jeg funnet trygghet i å stå i ulike situasjoner i livet på en ny måte. Jeg gleder meg stort over å kunne praktisere som student terapeut i egen praksis i Fredrikstad og jeg bruker denne utdannelsen i mitt arbeid med ungdom og voksne, både som terapeut og lærer


Cecilie Dale, fra flyvertinne til gestaltterapeut

Les intervju i KK «Hva skal du bli når du blir stor?»

 

Ove Ramstrøm, organisasjonskonsulent og gestaltterapeut

”Først og fremst opplever jeg meg selv tryggere og tydeligere i konfliktarbeid. Jeg har fått en kompetanse på området og blitt bevisst ulike faser i konflikter. Vi lærte mye av hverandre i klassen, og prosessarbeidet og veiledningen i etterkant var veldig nyttig.”


Siw Stenbrenden, Gestaltterapeut

”Det beste valget jeg har tatt for meg selv!”


Bente Ekrem Neby, Diplomøkonom med finans som spesialisering, Leder, Gestaltterapeut

«Jeg gjør gestaltterapiens grunnlegger, Fritz Perls ord til mine: «Gestaltterapi er en FOR fin metode til BARE å bli brukt på syke mennesker.» Jeg opplever at terapiutdanningen er til stor nytte i jobben min som leder og i alle de relasjoner jeg er i. For meg har det å møte verden gjennom tankesettet fra gestalt økt livsgleden og energinivået.»


Marit Slagsvold, Sosiolog og gestaltterapeut

”På NGI møtte jeg lærere som med klokskap og kjærlighet støttet og oppfordret meg til å bli bevisst og ta i bruk hele meg – tanker, følelser, kropp – sammen med andre. For meg var dette etterlengtet, nyttig og livgivende, både som privatperson og etter hvert som praktiserende gestaltterapeut.»  


Birgitte Gjestvang, Journalist, gestaltterapeut

”Terapiutdanningen ga meg mulighet til å starte egen praksis og drive profesjonelt på heltid. Personlig har jeg også blitt mer klar over hvordan jeg påvirker og lar meg påvirke, noe som gjør det lettere å velge mer konstruktivt både i yrkeslivet og privatlivet. ”


Jhoana Wage Selmer, fra helsesøster til gründer & gestaltterapeut

Mer kunnskap og faglig tyngde

Jhoana Wage Selmer (37) var en av avgangsstudentene ved høyskolen våren 2016. Hun var opprinnelig helsesøster, og hadde allerede før studieslutt etablert egen praksis som Gestaltterapeut i Asker.

– Jeg begynte på NGI fordi jeg ønsket meg mer kunnskap og faglig tyngde i samtalene jeg har i jobben som helsesøster, forteller Jhoana.  Hun er full av lovord for utdanningen som har forberedt henne godt på veien mot egen praksis.

Teori og praksis

Gjennom 4 år skal studenter ved terapiutdanningen gjennom en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningen består av 8-9 samlinger hvert år, i tillegg til arbeid i kollokviegrupper og veiledning på eget arbeid.
For å få maksimalt utbytte av studiet, er det en forutsetning at studenten jobber med mennesker og praktiserer læring i løpet av studietiden.

Jhoana praktiserte ulike teorier og modeller i sin jobb som helsesøster under hele studietiden:

– Gjennom erfaringsbasert læring har jeg i løpet av årene på NGI erfart hvordan jeg som terapeut kan jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg har også økt min relasjonelle og kommunikative kompetanse ved å lære forskjellige gestalt teoretiske modeller, og øve og praktisere.

Godt læringsmiljø

En utviklende og god studiesituasjon ved siden av arbeid har også vært viktig for Jhoana, og hun er svært fornøyd med læringsmiljøet ved NGI:

– Studiet er lagt opp med en god kombinasjon av teori og praksis, med dyktige lærere og et godt studentmiljø, forteller hun.

Egen praksis

Basert på resultater, kan studenter som har fått skolens tillatelse begynne med klienter i egen praksis i tredje og fjerde studieår. For Jhoana betydde dette oppstarten av egen praksis som dedikert Gestaltterapeut:

– Jeg har fått en unik erfaring og en utdanning jeg er stolt av, som har bidratt til at jeg i dag driver egen praksis som Gestaltterapeut i Asker, avslutter en smilende Jhoana.