God sommer!

NGI avvikler ferie og holder skolen stengt fra 08.07.24 til 05.08.24.

Søknader om studieplass følges opp i denne perioden og vil bli besvart innen tre uker etter at søknaden er sendt inn. Andre henvendelser kan gjøres på epost til ngi@gestalt.no

Hilsen oss på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Ny podkastepisode

Alv Humborstad Sørland: Refleksjoner fra en nyutdannet gestaltcoach

I denne episoden, møter GestaltPrat Alv Humborstad Sørland, til daglig bydelsdirektør i Bydel Østensjø i Oslo, på hans siste dag på NGIs utdanning i gestaltorientert coaching. Alv deler sine tanker om å være student på NGI og kunnskapen han har fått i løpet av studiet han er i ferd med å avslutte.

Studenter ved NGI bruker utdannelsen innen mange ulike fagområder og stillinger. Her forteller Alv Humborstad Sørland hva studiet har betydd for han.

Alv Humborstad Sørlandstudent coaching

Jeg arbeider som leder med ansvar for en stor virksomhet. Coachingutdannelsen ved NGI har gitt meg viktig faglig påfyll og praksiserfaring som gjør meg bedre rustet til å takle krevende lederutfordringer. Jeg forstår nå bedre hva som skjer i møter mellom mennesker, og hvordan jeg påvirker disse møtene. Jeg har også økt mitt mot til å dele hva jeg opplever i møter med andre. Det jeg deler kan være viktig for andre å få innsikt i. Gestaltfaget bør være obligatorisk pensum i alle lederutdanninger. 

Les mer om hva tidligere studenter sier om NGI og deres erfaringer her Hva sier tidligere studenter? – Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Førstelektor Daan van Baalen har pensjonert seg.

Etter mer enn 50 år som yrkesaktiv har Daan stoppet å arbeide ved NGI i en alder av 81 år. Han studerte medisin i Groningen i Nederland, arbeidet 10 år som fastlege i Rotterdam, deretter nesten 10 år som forsker og patolog ved Erasmus sykehus i samme by samtidig som han utdannet seg som gestaltterapeut og lærer ved Multi-di-Mens (et nederlandsk/belgisk gestalt og psykosyntese institutt). Han startet Norsk gestaltinstitutt sammen med Gro Skottun og Grete Kandahl i 1986 og har arbeidet der på fulltid siden 1993. Han fikk sin første kompetanse i 2011.

Daan har i hele sin yrkeskarriere som gestaltterapeut, lærer og veileder vært glødende opptatt av gestaltfaget samtidig som han har vært med på å forme utdanninger i gestaltterapi, coaching og veiledning. Noen av områdene innen teori han har vært opptatt av er feltteori, dannelse av figur/grunn og forgrunn/bakgrunn, loven om pregnans og polariteter. Et av hans viktigste bidrag i tillegg til å starte utdanningene, har vært utviklingen av gestaltdiagnoseskjemaet. Dette er et evalueringsskjema til bruk for studenter, terapeuter og coacher i arbeide med klienter. Skjemaet, som fylles ut etter en terapi eller coach time, har flere spørsmål om kontaktforholdet mellom terapeut/coach og klient. Skjemaet ble utviklet som et alternativ til å bruke begreper hentet fra psykiatriske diagnoser, som DSM og ICD i samtaler med klienter. Daan hevder at det medisinske og det gestaltterapeutiske paradigme er to forskjellige paradigmer. Han mener at gestaltterapeuter må arbeide ut fra et paradigme basert på gestaltpsykologiens teorier om persepsjon, loven om pregnans og dannelser av figur/grunn og ideer fra fenomenologien der vi ser en situasjon slik den faktisk er med minst mulig vurderinger og tolkninger. Han mener at den medisinske diagnosetenkningen ser på det som er sykt i mennesker, mens gestaltpraktikere, enten de arbeider som terapeuter, coacher eller i organsisasjoner, ser på det som kan utvikles, hva som er mulig. Denne tenkningen baserer seg på loven om pregnans som enkelt sier: alle gjør som best de kan i den gitte situasjonen de befinner seg i.  

Ved siden av sine faglige interesser, har Daan vært opptatt av utbredelsen av gestalttilnærmingen internasjonalt. Han har sittet mange år i styret for European Association for Gestalttherapy (EAGT) og i European Association for Psychotherapy (EAP). Han var også med på å starte Norsk forening for gestaltterapeuter (NGF) og Norsk forening for psykoterapi (NFP). Han har undervist og veiledet internasjonalt og har vært med på å etablere gestaltutdanninger i Praha, Tsjekkia og Budapest, Ungarn.

Det er mange som er takknemlige for Daans utrettelige arbeide for gestaltterapiens utvikling både internasjonalt og i Norge. Utallige studenter, klienter og kollegaer har fått oppleve Daans faglige kunnskap, engasjement, varme, klokskap og stahet. Han har aldri vært redd for å si sine meninger, ta egne standpunkt og kjempe for dem. Dette har vært nødvendig i utviklingen av et nytt fag, en ny utdanning og en høyskole og har vært med på å gi skolen kvalitet og anerkjennelse.

De siste årene har Daan undervist og veiledet stadig mindre på grunn av sin alder. For vel et år siden ble hans 80 års fødselsdag feiret på NGI sin konferanse i Sandvika. Det lå i kortene at han nærmet seg slutten på sin yrkeskarriere. Nå når han endelig har trukket inn årene kan han se tilbake på et langt og variert yrkesliv der han har tatt mange originale og modige valg. Daan er fortsatt levende opptatt av faget og sitter for tiden og leser om Goldstein og hans teori om «selv aktualisering». Han er et levende eksempel på en som selvaktualiserer, som selv er medskapende og blir skapt av den situasjonen han er i som pensjonert 81 åring.

Gro Skottun

In English: