Førstelektor Daan van Baalen har pensjonert seg.

Etter mer enn 50 år som yrkesaktiv har Daan stoppet å arbeide ved NGI i en alder av 81 år. Han studerte medisin i Groningen i Nederland, arbeidet 10 år som fastlege i Rotterdam, deretter nesten 10 år som forsker og patolog ved Erasmus sykehus i samme by samtidig som han utdannet seg som gestaltterapeut og lærer ved Multi-di-Mens (et nederlandsk/belgisk gestalt og psykosyntese institutt). Han startet Norsk gestaltinstitutt sammen med Gro Skottun og Grete Kandahl i 1986 og har arbeidet der på fulltid siden 1993. Han fikk sin første kompetanse i 2011.

Daan har i hele sin yrkeskarriere som gestaltterapeut, lærer og veileder vært glødende opptatt av gestaltfaget samtidig som han har vært med på å forme utdanninger i gestaltterapi, coaching og veiledning. Noen av områdene innen teori han har vært opptatt av er feltteori, dannelse av figur/grunn og forgrunn/bakgrunn, loven om pregnans og polariteter. Et av hans viktigste bidrag i tillegg til å starte utdanningene, har vært utviklingen av gestaltdiagnoseskjemaet. Dette er et evalueringsskjema til bruk for studenter, terapeuter og coacher i arbeide med klienter. Skjemaet, som fylles ut etter en terapi eller coach time, har flere spørsmål om kontaktforholdet mellom terapeut/coach og klient. Skjemaet ble utviklet som et alternativ til å bruke begreper hentet fra psykiatriske diagnoser, som DSM og ICD i samtaler med klienter. Daan hevder at det medisinske og det gestaltterapeutiske paradigme er to forskjellige paradigmer. Han mener at gestaltterapeuter må arbeide ut fra et paradigme basert på gestaltpsykologiens teorier om persepsjon, loven om pregnans og dannelser av figur/grunn og ideer fra fenomenologien der vi ser en situasjon slik den faktisk er med minst mulig vurderinger og tolkninger. Han mener at den medisinske diagnosetenkningen ser på det som er sykt i mennesker, mens gestaltpraktikere, enten de arbeider som terapeuter, coacher eller i organsisasjoner, ser på det som kan utvikles, hva som er mulig. Denne tenkningen baserer seg på loven om pregnans som enkelt sier: alle gjør som best de kan i den gitte situasjonen de befinner seg i.  

Ved siden av sine faglige interesser, har Daan vært opptatt av utbredelsen av gestalttilnærmingen internasjonalt. Han har sittet mange år i styret for European Association for Gestalttherapy (EAGT) og i European Association for Psychotherapy (EAP). Han var også med på å starte Norsk forening for gestaltterapeuter (NGF) og Norsk forening for psykoterapi (NFP). Han har undervist og veiledet internasjonalt og har vært med på å etablere gestaltutdanninger i Praha, Tsjekkia og Budapest, Ungarn.

Det er mange som er takknemlige for Daans utrettelige arbeide for gestaltterapiens utvikling både internasjonalt og i Norge. Utallige studenter, klienter og kollegaer har fått oppleve Daans faglige kunnskap, engasjement, varme, klokskap og stahet. Han har aldri vært redd for å si sine meninger, ta egne standpunkt og kjempe for dem. Dette har vært nødvendig i utviklingen av et nytt fag, en ny utdanning og en høyskole og har vært med på å gi skolen kvalitet og anerkjennelse.

De siste årene har Daan undervist og veiledet stadig mindre på grunn av sin alder. For vel et år siden ble hans 80 års fødselsdag feiret på NGI sin konferanse i Sandvika. Det lå i kortene at han nærmet seg slutten på sin yrkeskarriere. Nå når han endelig har trukket inn årene kan han se tilbake på et langt og variert yrkesliv der han har tatt mange originale og modige valg. Daan er fortsatt levende opptatt av faget og sitter for tiden og leser om Goldstein og hans teori om «selv aktualisering». Han er et levende eksempel på en som selvaktualiserer, som selv er medskapende og blir skapt av den situasjonen han er i som pensjonert 81 åring.

Gro Skottun

In English:

Workshop 6-8. mai 2024

Vikram Kolmannskog holder workshop 6-8. mai på NGI med tema: «Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Les mer om kurs og workshops her

Påmeldingsfrist: 29. april

Påmelding gjøres på epost til ngi@gestalt.no

Har du lyst å bli veileder ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)?

NGI søker deg som er utdannet gestaltveileder og som er godkjent og sertifisert av NGF.

Som veileder ved NGI skal du veilede studenter i deres gestaltpraksis mens de er studenter ved høyskolen. Du vil ha faste veiledningsgrupper som du følger gjennom studieåret. Høstsemestret vil bestå av opplæring i form av co- trening i veiledningsgrupper og veiledning. Det er ønskelig at du kan starte co-veiledning allerede nå på slutten av vårsemestret.

NGI har et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. Høyskolen har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. NGI har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

Det første året vil du være tilknyttet høyskolen i en engasjementstilling. Deretter vil det være mulighet for fast ansettelse i deltidsstilling.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no eller prorektor Ann Kunish på telefon 924 69 395, e-post ann@gestalt.no

Søknad med CV sendes bodil@gestalt.no innen 15. mai.

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble opprettet i 1986 og er en privat høyskole som tilbyr deltidsutdanning i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse i organisasjoner. Som eneste aktør i Norge tilbyr vi utdanning i gestaltterapi og gestaltcoaching med offentlig godkjent eksamensrett som gir rett til studielån og stipend i Lånekassen. Inneværende år har skolen 270 studenter. NGI holder til i Sandvika, 15 minutter fra Oslo sentrum.

Workshop 11-13. mars 2024

Birgitte Gjestvang holder workshop 11-13. mars på NGI med tema: Du kommer ikke lenger enn din egen kropp

–Kroppen som individuell og relasjonell

I denne workshopen utforsker vi kroppen som individuell og relasjonell. Gjennom fokus og varhet på pust, meditasjon, bevegelse og samtaler vil vi undersøke hvordan vi i terapirommet kan jobbe med temaer som nærhet, grenser, sårbarhet og hengivenhet.

Påmelding gjøres til ngi@gestalt.no

Frist for påmelding: 26. februar

Les mer om kurs og workshops her

Kurs og workshops 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Se mer om våre kurs og workshops her Kurs og workshops 2023/2024 – Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kjære abonnenter på Norsk Gestalttidsskrift 

Denne høsten kommer for første gang tidsskriftet bare i elektronisk utgave. Dessverre har dårlig økonomi tvunget oss til å stoppe med trykking og utsendelse av en papirutgave. Den elektroniske utgaven legges ut på nettsiden: gestalttidsskriftet.no og vil være åpen for alle. Vi håper med dette at tidsskriftet kan bli lest av mange flere og at gestalttilnærmingen kan bli mer tilgjengelig for alle som er interessert. 

Når tidsskriftet nå legges ut åpent vil det være gratis og ingen behøver å betale for å lese det. Også tidligere nummer legges ut på denne siden. Du vil også finne tidsskriftet her på hjemmesiden til Norsk Gestaltinstitutt.

Med ønske om god lesing, en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hilsen 

Gro Skottun

Redaktør