Verdens første professor i gestaltterapi

Vikram Kolmannskog, som har undervist og forsket ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)  siden 2015, har blitt professor i gestaltterapi.
Verdens første professor i gestaltterapi!

«Dette må feires!»
sier rektor Bodil Stranden Riise.

Det er en sakkyndig komite med professorene Glenn-Egil Torgersen, Siri Gloppen og Herner Sæverot som har vurdert at Vikram nå er professorkompetent. Det er samme komite som vurderte at han var dosentkompetent i 2020. Da kunne NGI stolt annonsere at vi hadde fått verdens første dosent i gestaltterapi. Siden da har Vikram fortsatt å arbeide og utvikle seg pedagogisk og akademisk. Han har publisert fem nye vitenskapelige arbeider; komiteen trekker særlig frem Famlende foreleser på Teams der han reflekterer over en digital undervisningserfaring under pandemien.

Mer generelt skriver komiteen om de siste arbeidene hans at de utgjør

«et vitenskapelig bidrag til å utvikle, og metodisk og teoretisk forankre, gestaltfeltet gitt mot allmenne vitenskapsteoretiske perspektiver. Således er dette et bidrag også til å styrke påliteligheten og gyldigheten til fagfeltet.»

Vikram har veiledet masterstudenter og holdt presentasjoner på internasjonale konferanser – alt dette i tillegg til den ordinære undervisningen ved NGI. I åpningspresentasjonen på Metanoia Institutes Research Academy i januar 2021 snakket han om kjønns-, seksualitets- og relasjonsmangfold, et tema han er opptatt av i terapeutisk praksis, undervisning og forskning. Presentasjonen kan ses her. Vikram er også leder av FoU-utvalget ved NGI og har blant annet ledet arbeidet med å utvikle en ny FoU-strategi.

I sin rapport av 4. mars konkluderte den sakkyndige komiteen at «Vikram Kolmannskog er kvalifisert som professor i Gestaltterapi.» Dette ble raskt fulgt opp med ansettelse som professor ved NGI.

«Jeg fikk beskjeden samme dag som jeg giftet meg. Bodil skrev at hun ville gratulere meg dobbelt og at jeg nå kunne fortelle mannen min at han skåler med en professor,» forteller Vikram med et smil.

 

 

Vil du støtte at Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) forsker på gestaltterapi?

NGI arbeider kontinuerlig med forskning og utvikling (FoU) som er et krav fra Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen (NOKUT) for at terapi- og coaching utdanningene kan være en del av høyere utdanning i Norge.

Forskning på gestaltterapi er viktig for fagets videre utvikling og en viktig faktor i det pågående arbeidet for å få gestaltterapi anerkjent som forskningsbasert og fritatt merverdiavgift i Norge. FoU-arbeidet skal dessuten styrke sammenhengen mellom FoU og utdanningene, styrke de faglige nettverkene og bidra til økt samarbeid med nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Du kan lese mer om høyskolens FoU-arbeid her.

Å drive FoU-arbeid er kostbart. NGI mottar noe økonomisk støtte for de FoU-prosjektene som er godkjent av SkatteFUNN. Forskningen kommer alle utøvere av gestaltfaget til gode og vi inviterer deg med dette til å støtte NGIs forskningsarbeid ved å gi en pengegave som kan betales inn til kontonummer 1503.33.35323. Innbetalingen merkes «Støtte FoU».

NGI_nye nettsider