Har du lyst å bli lærer ved NGI?

Vi søker deg som har utdanning i og klinisk erfaring med gestaltterapi i tillegg til annen relevant utdanning på minimum master nivå.

Å bli lærer ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) innebærer en gradvis tilnærming til lærerjobben. Det første året vil bestå av opplæring i form av co- trening og veiledning. Deretter tilbyr vi fast deltidsstilling i størrelsesorden 50-80%. Søkere med førsteamanuensis- eller førstelektorkompetanse vil bli foretrukket.

Vi tilbyr et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. NGI har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. Skolen har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no

Søknad med CV ønskes innen 1. april. 

Vil din bedrift ha besøk av våre studenter?

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) tilbyr ettårig studium i relasjonsledelse i organisasjoner som er en etterutdanning for gestaltterapeuter, gestaltcoacher, og andre profesjons- og yrkesutøvere som har relevant arbeidserfaring. 

I dette programmet lærer studentene ytterligere å lede endrings- og utviklingsprosesser i felt av mer kompleks art som grupper, team og organisasjoner. 

Studentene skal også praktisere i en bedrift hvor de får mulighet til å trene på å arbeide som konsulenter i team, samt å tilføre bedriften nye perspektiver og økt oppmerksomhet på utviklingsmuligheter.

Bedriftbesøket vil foregå i forbindelse med studentenes undervisnings samling 15. og 16. mai 2018.
Se her for mer informasjon om opplegget.

Mennesker i gruppe_NGI

Informasjonsmøter i Oslo, Ålesund og Trondheim

Velkommen til informasjonsmøte om høstens studietilbud

Informasjonsmøtene holdes i skolens lokaler sentralt i Oslo;
Torsdag 15. mars, torsdag 19. april og onsdag 23.mai.

Parken Hotel i Ålesund; Mandag 26. mars 

Hos I relasjon i Trondheim; Tirsdag 17. april

Alle dager kl. 17.30 – 19.00.

INSPIRASJONSDAG FOR VEILEDERE

NGI inviterer til fagdag for deg som har tatt veilederutdanning 

Vi ser for oss en dag der vi kan dele kunnskap og erfaring. Tema for dagen vil være;

  • Aksjonsforskningsmodellen
  • Hvordan styre veiledningen
  • Hvordan jobber vi med det som oppstår
  • Ulike måter å veilede på

Vi kommer til å jobbe konkret med case, både to og to og i plenum. Dette vil gi oss anledning til å dele og drøfte både teori og metode.

Leder for dagen er Helga Tveit, fagansvarlig for NGIs veilederutdanning.

Tidspunkt: Mandag 16. april 2018 kl. 09.30-17.30, inkl. en times lunchpause

Sted:  NGI, Pilestredet 75 C

Deltakeravgift kr. 2 500.- / Fagdagen gir 7 PFO timer.

Påmelding til ngi@gestalt.no innen 1. april 2018. 

 

Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigrupper for søkere til NGI 2. – 3. juni, og 25. -26. august med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 2018 – TerapeutHuset

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard