Avskjedsforelesning av første lektor Daan van Baalen 18. juni kl 19.00

50 år med Gestaltterapi

I forbindelse med at Daan har pensjonert seg gir han en avskjedforelesning der han ser tilbake på sin karriere både som lege, gestaltterapeut, forsker, gründer, lærer og veileder.

Han gir et tilbakeblikk på sin yrkeskarriere og hvordan han har vært med på å forme og selv bli formet av gestaltterapiens teori og metode. Han vil også presentere noen tanker om hva han brenner for i dag.

Det vil i tillegg bli kunstneriske innslag, tid for mingling og prat med Daan, kollegaer og venner.

Forelesningen og samværet etterpå er åpent for alle interesserte.

Tid: 18. juni kl. 18.30-21.00
Forelesningen er kl. 19.00. Lokalene åpnes kl. 18.30.

Sted: Thon hotel Oslofjord, Sandvika

Pris: kr 200.-

Påmelding:
Avskjedsforelesning av første lektor Daan van Baalen 18. juni kl 19.00 – 18.06.2024 | Norsk Gestaltinstitutt Høyskole | Kjøp billetter | Hoopla

Førstelektor Daan van Baalen har pensjonert seg.

Etter mer enn 50 år som yrkesaktiv har Daan stoppet å arbeide ved NGI i en alder av 81 år. Han studerte medisin i Groningen i Nederland, arbeidet 10 år som fastlege i Rotterdam, deretter nesten 10 år som forsker og patolog ved Erasmus sykehus i samme by samtidig som han utdannet seg som gestaltterapeut og lærer ved Multi-di-Mens (et nederlandsk/belgisk gestalt og psykosyntese institutt). Han startet Norsk gestaltinstitutt sammen med Gro Skottun og Grete Kandahl i 1986 og har arbeidet der på fulltid siden 1993. Han fikk sin første kompetanse i 2011.

Daan har i hele sin yrkeskarriere som gestaltterapeut, lærer og veileder vært glødende opptatt av gestaltfaget samtidig som han har vært med på å forme utdanninger i gestaltterapi, coaching og veiledning. Noen av områdene innen teori han har vært opptatt av er feltteori, dannelse av figur/grunn og forgrunn/bakgrunn, loven om pregnans og polariteter. Et av hans viktigste bidrag i tillegg til å starte utdanningene, har vært utviklingen av gestaltdiagnoseskjemaet. Dette er et evalueringsskjema til bruk for studenter, terapeuter og coacher i arbeide med klienter. Skjemaet, som fylles ut etter en terapi eller coach time, har flere spørsmål om kontaktforholdet mellom terapeut/coach og klient. Skjemaet ble utviklet som et alternativ til å bruke begreper hentet fra psykiatriske diagnoser, som DSM og ICD i samtaler med klienter. Daan hevder at det medisinske og det gestaltterapeutiske paradigme er to forskjellige paradigmer. Han mener at gestaltterapeuter må arbeide ut fra et paradigme basert på gestaltpsykologiens teorier om persepsjon, loven om pregnans og dannelser av figur/grunn og ideer fra fenomenologien der vi ser en situasjon slik den faktisk er med minst mulig vurderinger og tolkninger. Han mener at den medisinske diagnosetenkningen ser på det som er sykt i mennesker, mens gestaltpraktikere, enten de arbeider som terapeuter, coacher eller i organsisasjoner, ser på det som kan utvikles, hva som er mulig. Denne tenkningen baserer seg på loven om pregnans som enkelt sier: alle gjør som best de kan i den gitte situasjonen de befinner seg i.  

Ved siden av sine faglige interesser, har Daan vært opptatt av utbredelsen av gestalttilnærmingen internasjonalt. Han har sittet mange år i styret for European Association for Gestalttherapy (EAGT) og i European Association for Psychotherapy (EAP). Han var også med på å starte Norsk forening for gestaltterapeuter (NGF) og Norsk forening for psykoterapi (NFP). Han har undervist og veiledet internasjonalt og har vært med på å etablere gestaltutdanninger i Praha, Tsjekkia og Budapest, Ungarn.

Det er mange som er takknemlige for Daans utrettelige arbeide for gestaltterapiens utvikling både internasjonalt og i Norge. Utallige studenter, klienter og kollegaer har fått oppleve Daans faglige kunnskap, engasjement, varme, klokskap og stahet. Han har aldri vært redd for å si sine meninger, ta egne standpunkt og kjempe for dem. Dette har vært nødvendig i utviklingen av et nytt fag, en ny utdanning og en høyskole og har vært med på å gi skolen kvalitet og anerkjennelse.

De siste årene har Daan undervist og veiledet stadig mindre på grunn av sin alder. For vel et år siden ble hans 80 års fødselsdag feiret på NGI sin konferanse i Sandvika. Det lå i kortene at han nærmet seg slutten på sin yrkeskarriere. Nå når han endelig har trukket inn årene kan han se tilbake på et langt og variert yrkesliv der han har tatt mange originale og modige valg. Daan er fortsatt levende opptatt av faget og sitter for tiden og leser om Goldstein og hans teori om «selv aktualisering». Han er et levende eksempel på en som selvaktualiserer, som selv er medskapende og blir skapt av den situasjonen han er i som pensjonert 81 åring.

Gro Skottun

In English:

Kurs og workshops 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Se mer om våre kurs og workshops her Kurs og workshops 2023/2024 – Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kjære abonnenter på Norsk Gestalttidsskrift 

Denne høsten kommer for første gang tidsskriftet bare i elektronisk utgave. Dessverre har dårlig økonomi tvunget oss til å stoppe med trykking og utsendelse av en papirutgave. Den elektroniske utgaven legges ut på nettsiden: gestalttidsskriftet.no og vil være åpen for alle. Vi håper med dette at tidsskriftet kan bli lest av mange flere og at gestalttilnærmingen kan bli mer tilgjengelig for alle som er interessert. 

Når tidsskriftet nå legges ut åpent vil det være gratis og ingen behøver å betale for å lese det. Også tidligere nummer legges ut på denne siden. Du vil også finne tidsskriftet her på hjemmesiden til Norsk Gestaltinstitutt.

Med ønske om god lesing, en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hilsen 

Gro Skottun

Redaktør

Budapest Gestalt Training Institute (BGI)

Gro Skottun deltok på Budapest Gestalt Training Institute (BGI) sin feiring av at de er blitt godkjent som treningsinstiutt av EAGT. NGI startet i 2010 utdanning av gestaltterapeuter i samarbeide med den ungarske gestalt organisasjonen HUG. I løpet av 22 år har BGI blitt et selvstendig institutt som har overtatt undervisningen i gestaltterapi. De har utviklet egen lærer- og veileder stab, undervisningsplaner og andre rutiner som er nødvendig for EAGT godkjennelse.

Vi gratulerer Budapest Gestalt Training Institute (BGI) som godkjent treningsinstitutt av EAGT.