Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI, 18 og 19 august 2018 med TerapeutHuset.

Oslo, Terapigruppe høst 2018 med Marina Berg

Oslo,Terapigruppe høst 2018 med Myklebust og Solberg

Oslo, Helgegruppe for søkere til NGI og andre med Myklebust og Solberg

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 16. og 17. juni med Marina Berg

Oslo, Terapigrupper for søkere til NGI 2. – 3. juni, og 25. -26. august med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe med Line Varskog og Liv Møklebust, 1-2. september

 

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard