Vil din bedrift ha besøk av våre studenter?

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI) tilbyr ettårig studium i relasjonsledelse i organisasjoner som er en etterutdanning for gestaltterapeuter, gestaltcoacher, og andre profesjons- og yrkesutøvere som har relevant arbeidserfaring. 

I dette programmet lærer studentene ytterligere å lede endrings- og utviklingsprosesser i felt av mer kompleks art som grupper, team og organisasjoner. 

Studentene skal også praktisere i en bedrift hvor de får mulighet til å trene på å arbeide som konsulenter i team, samt å tilføre bedriften nye perspektiver og økt oppmerksomhet på utviklingsmuligheter.

Bedriftbesøket vil foregå i forbindelse med studentenes undervisnings samling 15. og 16. mai 2018.
Se her for mer informasjon om opplegget.

Mennesker i gruppe_NGI

Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigrupper for søkere til NGI 2. – 3. juni, og 25. -26. august med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 2018 – TerapeutHuset

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard