Veilederutdanning

NGI_Veilederutdanning

Gestaltveiledning er en altfor god metode til kun å veilede gestaltterapeuter og stadig flere gestaltterapeuter arbeider på ulike fagarenaer som veiledere. 

Veilederutdanningen tar sikte på å dyktiggjøre deg til å veilede andre individuelt og i gruppe, i små og store systemer. 

Veilederutdanningen er godkjent av EAGT.

 

Gjennomføring

Studieavgift*
37.000.-

Omfang
1,5-årig deltidsutdanning

Søknadsfrist
1. juni 2019

Oppstart
September 2019

Studiested
Oslo

Timeplan 2018/2019 – for nye studenter

Timeplan 2018/2019 for 2. klasse


* Registreringsavgift kommer i tillegg, kr. 1900.-.

NGI tilbyr et nytt program høsten 2018 hvor utdanningen gjennomføres over 1,5 år / 3 semestre,  da bestående av 2 samlinger â 2 dager pr. semester, til sammen 6 samlinger â 2 dager.

Studiet er hovedsaklig rettet mot å utvikle ferdigheter som veileder. I undervisningen vil studentene arbeide med situasjoner bl.a. hentet fra egen praksis.

Undervisningen baserer seg på egenstudier i teori, og vil omfatte veiledningsteori og –metode. Det vil være fokus på ulike temaer som en veileder kan stå overfor av etisk, teoretisk og relasjonell karakter. Målet med utdanningen er at veilederen skal kjenne seg skikket til å veilede i ulik terapeutisk sammenheng og innenfor organisasjons- og næringsliv.

Med grunnutdanning, etterutdanning og veilederutdanning fra NGI har du oppfylt 2 av 3 kriterier for å bli sertifisert av NGF som veileder for gestaltterapeuter. For utfyllende kriterier se medlems sidene hos Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Med veilederutdanningen kan du også søke om å bli godkjent veileder i GPO for veiledning av akkrediterte coacher.  


Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi, 2-årig etterutdanning fra NGI eller annen gestaltinstitusjon. Søkere som ikke oppfyller etterutdanningskravet kan vurderes på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Kandidater med annen gestaltfaglig bakgrunn som har arbeidserfaring og utdanning innenfor veiledningsfeltet kan også søke programmet.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften inkluderer;

  • Undervisning: 6 samlinger/12 dager à 7 timer.
  • Observasjon/co-veiledning i gruppe.

Studieavgiften dekker ikke;

  • Litteratur
  • Individuell veiledning
  • Registreringsavgift kr. 1900.-