Veilederutdanning

NGI_Veilederutdanning

Gestaltveiledning er en altfor god metode til kun å veilede gestaltterapeuter!

Stadig flere gestaltterapeuter arbeider på ulike fagarenaer som veiledere. Veilederutdanningen tar sikte på å dyktiggjøre deg til å veilede andre individuelt og i gruppe, i små og store systemer. 

Veilederutdanningen er godkjent av EAGT.

 

Gjennomføring

Pris pr. studieår.*
25.000,-

Omfang
2-årig deltidsutdanning

Undervisningsplan 2017/2019

Søknadsfrist
Løpende opptak

Oppstart
September 2017

Studiested
Oslo

Timeplan 2017/2018


* Registreringsavgift kommer i tillegg, kr. 1900.-.

Utdanningen gjennomføres over 2 år, hvert år bestående av 6 samlinger/ 1-dags samlinger.

Studiet er hovedsaklig rettet mot å utvikle ferdigheter som veileder. I undervisningen vil studentene arbeide med situasjoner bl.a. hentet fra egen praksis.

Undervisningen baserer seg på egenstudier i teori, og vil omfatte veiledningsteori og –metode. Det vil være fokus på ulike temaer som en veileder kan stå overfor av etisk, teoretisk og relasjonell karakter. Målet med utdanningen er at veilederen skal kjenne seg skikket til å veilede i ulik terapeutisk sammenheng og innenfor organisasjons- og næringsliv.

Studentene skal også delta i kollokviegruppe mellom hver undervisningssamling.

Med grunnutdanning, etterutdanning og veilederutdanning fra NGI har du oppfylt 2 av 3 kriterier for å bli sertifisert av NGF som veileder for gestaltterapeuter. For utfyllende kriterier se medlems sidene hos Norsk Gestaltterapeut Forening.


Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi, 2-årig etterutdanning fra NGI eller annen gestaltinstitusjon. Søkere som ikke oppfyller etterutdanningskravet kan vurderes på grunnlag av relevant arbeidserfaring.

Kandidater med annen gestaltfaglig bakgrunn som har arbeidserfaring og utdanning innenfor veiledningsfeltet kan også søke programmet.


Løpende opptak

Ved løpende opptak kan søker få bekreftet studieplass umiddelbart, dersom søker er kvalifisert.
Programmet har oppstart i september.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften inkluderer;

  • Undervisning: 6 samlinger/6 dager à 7 timer.
  • Veiledning på veiledning: 3 samlinger à 3 timer i smågrupper.
  • Co-veiledning i veiledningsgruppe: 2 ganger i 2. studieår.

Studieavgiften dekker ikke;

  • Litteratur
  • Individuell veiledning
  • Registreringsavgift kr. 1900.- (kun det første året)