Veilederutdanning

NGI_Veilederutdanning

Gestaltveiledning er en altfor god metode til kun å veilede gestaltterapeuter og stadig flere gestaltterapeuter arbeider på ulike fagarenaer som veiledere. 

Veilederutdanningen tar sikte på å dyktiggjøre deg til å veilede andre individuelt og i gruppe, i små og store systemer. 

Veilederutdanningen er godkjent av EAGT.

Gjennomføring

Pris*
49 000.-

Omfang
1,5-årig deltidsutdanning

Søknadsfrist

Løpende opptak

Oppstart

Høst 2024

Sted

Sandvika

Timeplan

Timeplan 2024-2025

* Gjelder for året 2024/2025
Registreringsavgift kommer i tillegg
, kr.2900,-

NGIs veilederutdanning gjennomføres over 1,5 år / 3 semestre,  da bestående av 2 samlinger â 2 dager pr. semester, til sammen 6 samlinger â 2 dager.

Programmet er hovedsakelig rettet mot å utvikle ferdigheter som veileder. I undervisningen vil studentene arbeide med situasjoner bl.a. hentet fra egen praksis.

Undervisningen baserer seg på egenstudier i teori, og vil omfatte veiledningsteori og –metode. Det vil være fokus på ulike temaer som en veileder kan stå overfor av etisk, teoretisk og relasjonell karakter. Målet med utdanningen er at veilederen skal kjenne seg skikket til å veilede i ulik terapeutisk sammenheng og innenfor organisasjons- og næringsliv.

Med grunnutdanning, etterutdanning og veilederutdanning fra NGI har du oppfylt 2 av 3 kriterier for å bli sertifisert av NGF som veileder for gestaltterapeuter. For utfyllende kriterier se medlems sidene hos Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Med veilederutdanningen kan du også søke om å bli godkjent veileder i GPO for veiledning av akkrediterte coacher.  


Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi og dokumentasjon av 120 timer videre/etter-utdanning og 12 timer veiledning fra godkjent EAP Accredited Training Institutes
Fem workshops fra NGIs etterutdanningstilbud samt 12 timer veiledning i gruppe dekker kravet.

PRAKTISK INFORMASJON

Inkludert i prisen:

  • Undervisning: 6 samlinger/12 dager à 7 timer.
  • Observasjon/co-veiledning i gruppe.

Inkluderer ikke:

  • Litteratur
  • Individuell veiledning
  • Registreringsavgift kr. 2900.-
  • Eksamensavgift kr. 1500.- per eksamen