Veilederutdanning

NGI_Veilederutdanning

Gestaltveiledning er en altfor god metode til kun å veilede gestaltterapeuter og stadig flere gestaltterapeuter arbeider på ulike fagarenaer som veiledere. 

Veilederutdanningen tar sikte på å dyktiggjøre deg til å veilede andre individuelt og i gruppe, i små og store systemer. 

Veilederutdanningen er godkjent av EAGT.

 

Gjennomføring

Studieavgift*
41.500.-

Omfang
1,5-årig deltidsutdanning

Søknadsfrist

15. august 2022

Oppstart

Høst 2022

Studiested

Sandvika

Timeplan

2021/2022

 

Søk studieplass her

 


* Gjelder for studieåret
Registreringsavgift kommer i tillegg, kr. 1900.-.

NGIs veilederutdanning gjennomføres over 1,5 år / 3 semestre,  da bestående av 2 samlinger â 2 dager pr. semester, til sammen 6 samlinger â 2 dager.

Studiet er hovedsaklig rettet mot å utvikle ferdigheter som veileder. I undervisningen vil studentene arbeide med situasjoner bl.a. hentet fra egen praksis.

Undervisningen baserer seg på egenstudier i teori, og vil omfatte veiledningsteori og –metode. Det vil være fokus på ulike temaer som en veileder kan stå overfor av etisk, teoretisk og relasjonell karakter. Målet med utdanningen er at veilederen skal kjenne seg skikket til å veilede i ulik terapeutisk sammenheng og innenfor organisasjons- og næringsliv.

Med grunnutdanning, etterutdanning og veilederutdanning fra NGI har du oppfylt 2 av 3 kriterier for å bli sertifisert av NGF som veileder for gestaltterapeuter. For utfyllende kriterier se medlems sidene hos Norsk Gestaltterapeut Forening. 

Med veilederutdanningen kan du også søke om å bli godkjent veileder i GPO for veiledning av akkrediterte coacher.  


Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi og 2-årig etterutdanning fra NGI eller annen gestaltinstitusjon.

Søkere som ikke oppfyller etterutdanningskravet må kunne dokumenete veiledning fra annen gestaltinstitusjon. Ta kontakt med skolen for mer informasjon.

NGI oppdaterer programmet i henhold til nye krav fra EAGT og oppstart vil bli i september 2020.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften inkluderer;

  • Undervisning: 6 samlinger/12 dager à 7 timer.
  • Observasjon/co-veiledning i gruppe.

Studieavgiften dekker ikke;

  • Litteratur
  • Individuell veiledning
  • Registreringsavgift kr. 1900.-