Drømmer og selvutvikling. Lær å forstå og bruke drømmene dine

Forfatter:

Ann Aaboe Bengtsson

Forlag:

Noras Ark

Utgitt:

2009

Sammendrag:

Boken tar utgangspunkt i Jungs personlighetsmodell, kroppen og auraen.

Gjennom en rekke eksempler viser forfatteren hvordan man kan bruke drømmene til å få større innsikt i sitt indre liv og anvende denne innsikten i sitt ytre, våkne liv. Med litteraturliste og register.

(tekst fra akademika.no)