Det mellanmänskliga

Forfatter:

Martin Buber

Forlag:

Dualis

Utgitt:

1990

Sammendrag:

Vad skiljer det sant mellanmänskliga från "det sociala"? Vilka är förutsättningarna för en äkta dialog? Vad betyder det att ta en medmänniska på allvar? Det är frågor av detta slag som Martin Buber så utomordentligt klargörande behandlar i denna lilla skrift om "det mellanmänskligas grundvillkor".

Buber påvisar distinktionen mellan «socialt» och «mellanmänskligt», mellan en ytlig konversation och en äkta dialog, mellan att påtvinga en människa en uppfattning och att hjälpa henne till egen insikt.

(tekst fra forlaget)

Fra bokas forord:

«Omvårdnad, familjär samvaro, arbetsgemenskap och andra former av socialt samröre behöver inte inte innebära att vi människor kommer varandra närmare eller tar varandra på verkligt allvar. Allt som oftast står det det sociala livets vanemönster och konventioner det sant mellanmänskliga i vägen, i stället för att främja det. även en aldrig så medmänsklig attityd blir lätt slentrian. Nej, det är på äkthetan i förhållandet det kommer an. Hur når man den? Vad skiljer det sant mellanmänskliga från ‘det sociala’? Vilka är förutsättningarna för en äkta dialog? Vad betyder det, att ta en medmänniska på allvar?

Det är frågor av detta slag som Martin Buber så utomordentligt klargörande behandlar i sin lilla skrift om «det mellanmänskligas grundvillkor». Buber påvisar att distinktionen mellan ‘socialt’ og ‘mellanmänskligt’, mellan en ytlig konversation och en äkta dialog, mellan att pådyvla en människa en uppfattning och att hjälpa henne till egen insikt» (oversetter Pehr Sällström, s. 10-11, i Buber 1990).