Workshop 6-8. mai 2024

Vikram Kolmannskog holder workshop 6-8. mai på NGI med tema: «Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Les mer om kurs og workshops her

Påmeldingsfrist: 29. april

Påmelding gjøres på epost til ngi@gestalt.no