Relasjonsledelse i organisasjoner

NGI_Relasjonsledelse i organisasjoner

Ettårig lederutviklingsprogram med fokus på relasjon og organisasjon.

Studieavgift*
34.500.-

Undervisningsplan

Omfang
1-årig deltidsutdanning

Søknadsfrist
1. juni 2022

Oppstart
Høst 2022

Studiested
Sandvika

Timeplan

 

 

* Gjelder for studieåret 2022/2023
Registreringsavgift kommer i tillegg, kr. 1900.-. 

Vi tilbyr deg å utforske og utvikle din identitet som leder, organisasjonskonsulent, coach eller rådgiver:

  • Lære å bruke teorier og metoder fra gestalt i arbeide med små og mellomstore systemer (organisasjoner, grupper, team og co-ledere)
  • Få til gode relasjoner og godt samspill, på individ- og systemnivå
  • Se konflikter som muligheter – som fenomen og ikke bare som problem
  • Lære en metode som hjelper deg til å øke din sansevarhet for det som skjer i øyeblikket for å kunne omsette dette i ditt arbeide for organisasjonen
  • Lære prosessorientert organisasjonsutvikling og kunne bruke det du lærer i daglig virke
  • Utvikle ferdigheter i å se helheter og deler i en organisasjon og intervenere til utvikling
  • Øke bevisstheten på hvordan organisasjonens utvikling kan påvirke organisasjonens kultur/ukultur og vice versa
  • Erfare og lære å bruke gestalt som en integrerende tilnærming på forskjellige nivåer i en organisasjon
  • Lære å tilføre bedrifter og organisasjoner kunnskap som gjør dem bedre i stand til å utnytte humankapitalen og med det få større inntjening, bedre resultat, triveligere miljø, både individuelt og på systemnivå
  • Lære en metode for å møte organisasjonen med større åpenhet og nysgjerrighet, noe som gir mulighet for mer kreativitet i organisasjonen
Gestalt i organisasjoner

Gestalt er fra 1950-årene hovedsaklig brukt i terapeutisk behandling og selvutvikling. Likevel så man allerede tidlig at dette var en metode som egnet seg på flere arenaer, og for enn 30 år siden begynte man i USA å anvende gestalt også i organisasjoner. I dag brukes metoden ikke bare av terapeuter, men også av organisasjonskonsulenter, pedagoger og veiledere over hele verden. Gestalt egner seg som metode for organisasjonsutviklingpå grunn sin av en fenomenologisk, eksperimentell og erfaringsbasert tilnærming, og fordi den på en unik måte legger til rette både å ta tak i det som skjer i øyeblikket og til å finne retning for det man vil ha fokus på, på helheten eller en eller flere deler.

 

Gestaltorientert organisasjonsutvikling

En organisasjon kan forståes som et system, en sammenhengende og autonom organisme, som påvirker og blir påvirket, hva vi kaller kontakt i gestalt. Delen(e) og helheten er gjensidig avhengige av hverandre. En organisasjon er et levende system med informasjonsflyt, relasjoner, nye ideer, gamle rutiner og kaos.

En gestaltorientert organisasjonsutvikler har fokus på organisasjonens evne til å være «aware» (bevisst, oppmerksom, var, årvåken) og søker å øke systemets «awareness». Med økt awareness frigjør systemet ressurser og dermed tjener seg selv bedre. Endring finner sted etter visse naturgitte prinsipper. En gestaltorientert organisasjonsutvikler holder organisasjonen (helheten/delen) i prosessen og fokuserer slik at endring kan finne sted.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften inkluderer:
-Undervisning: 5 samlinger à 2 dager og 1 samling à 3 dager.
-Veiledning: 5 samlinger à 3 timer i smågrupper.

Studieavgiften dekker ikke:
– Litteratur
– Individuell veiledning
– Registreringsavgift kr. 1900.-