Å lære er å oppdage. Prinsipper og praktiske arbeidsmåter i konfluent pedagogikk

Forfatter:

Nils Magnar Grenstad

Utgitt:

1986

Forlag:

Didaktika

Sammendrag:

Denne boka er inspirert av en retning som kalles konfluent pedagogikk. Konfluent betyr sammenfallende eller å bring sammen til en helhet.

Konfluent pedagogikk står for en arbeidsmetode der siktemålet er at prosessene i undervisning og læring skal flyte sammen, og der følelsesmessige, intellektuelle og psykomotoriske aspekter integreres.

Konfluent pedagogikk bygger på prinsippet: å lære er å oppdage. Erfaringslæring er et annet begrep som brukes..

Forfatteren legger hovedvekten på å redegjøre for undervisningsprinsipper og praktiske arbeidsmåter. Han gjør flittig bruk av illustrerende eksempler. I siste del av boka gis også en teoretisk innføring i konfluent pedagogikk.

(tekst fra bokas bakside)