Velkommen til NGI-biblioteket!

Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med litteratur for utlån om gestalt og tilgrensende fagområder.

⇒ Søk i bibliotekets litteratursamling via TOW
TOW (Tidemann on Web) er bibliotekets søketjeneste, her kan du se hva som finnes av bøker, tidsskriftsartikler m.m. i NGI-biblioteket.

⇒ BIBLIOTEKNYTT
Her annonserer vi nyheter samt annen viktig informasjon til dere som bruker NGI-biblioteket.

⇒ OFTE STILTE SPØRSMÅL
Her kan du finne svar på noen av de vanligste spørsmålene som stilles til biblioteket.

⇒ KONTAKT BIBLIOTEKET

 

Biblioteket betjener studenter og ansatte ved NGI og tilbyr veiledning for litteratursøking, referansehåndtering m.m. Åpningstiden vår på skolen i Sandvika er tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.
Her i NGIs e-bibliotek er det også veiledning for litteratursøking og referansehåndtering, samt informasjon om bibliotekets låneregler, søk i bibliotekets litteratursamling og tilgang til bibliotekets elektroniske litteraturressurser.
NETTSTEDSKARTET gir oversikt og direkte tilgang til alt innhold i e-biblioteket. Og de ulike inngangene, etter tema, til e-biblioteket er her:
  1. Om å låne ved NGI-biblioteket
  2. Elektroniske ressurser
  3. Om Norsk Gestalttidsskrift – fagtidsskrift for gestaltterapi
  4. Veiledning for oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer v/NGI
  5. Mulighet for supplementær læringsstøtte ved VID Diakonhjemmets bibliotek

Nye bøker i biblioteket – bokomtale

Evidens og etikk. Hva er problemet med evidensbasert praksis i psykologi?

Sammendrag

Hva er psykoterapi? Forfatteren av denne boken hevder at psykoterapi er en normativ praksis. Spørsmål om «godt» og «vondt» samt «rett» og «galt» henger uløselig sammen med psykoterapiens mål, som dermed ikke kan forstås uten å integrere etisk tenkning. Hovedhensikten med boken er å bidra til en bedre forståelse av hva psykoterapi er, som vil være avgjørende for behandlere, pasienter og pårørende.

Les mer

Why therapists choose to become therapists. A practice-based enquiry

Sammendrag

Almost two decades ago, the psychoanalyst Sussman concluded that the therapist's motivation for practicing was a neglected area. Is this maybe a question best left alone?

Les mer

Interaction: ‘Samhandling’ Under Risk

Sammendrag

I en globalisert verden skjerpes kravene til samhandling, samtidig som hendelser skjer plutselig. Forfatterne av boka Interaction: ’Samhandling’ Under Risk forklarer hvordan samhandling skapes når betingelsene er uforutsigbare.

Les mer

Angst i eksistensfilosofisk belysning

Forfatter(e):

Bjørn Holgernes

Sammendrag

Angst i eksistensfilosofisk belysning handler i stor grad om den danske filosofen Søren Kierkegaard.

Les mer

Se alle bokomtaler

Bibliotekets åpningstider

Biblioteket er betjent tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.

Kontakt biblioteket

Telefon: 404 81 897

E-post: bibliotek@gestalt.no

Postadresse:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
v/Biblioteket
Kjørbokollen 30
1337 SANDVIKA