Velkommen til NGI-biblioteket!

Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med litteratur for utlån om gestalt og tilgrensende fagområder.

⇒ Søk i bibliotekets litteratursamling via TOW
TOW (Tidemann on Web) er bibliotekets søketjeneste, her kan du se hva som finnes av bøker, tidsskriftsartikler m.m. i NGI-biblioteket.

⇒ BIBLIOTEKNYTT
Her annonserer vi spesielle litteraturnyheter og lesetips samt annen viktig informasjon til NGI-bibliotekets brukere.

⇒ OFTE STILTE SPØRSMÅL
Her kan du finne svar på noen av de vanligste spørsmålene som stilles til biblioteket.

⇒ KONTAKT BIBLIOTEKET

Biblioteket betjener studenter og ansatte ved NGI og tilbyr veiledning for litteratursøking, referansehåndtering m.m. Åpningstiden vår på skolen i Sandvika er tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.
______
Her i e-biblioteket er det også veiledning for litteratursøking og referansehåndtering samt informasjon om bibliotekets låneregler, søk i bibliotekets litteratursamling og tilgang til bibliotekets elektroniske litteraturressurser.
Vårt NETTSTEDSKART gir oversikt og direkte tilgang til alt innhold i e-biblioteket.
Og her, er de ulike inngangene til e-biblioteket etter tema:
  1. Om å låne ved NGI-biblioteket
  2. Elektroniske litteraturressurser
  3. Veiledning for oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer v/NGI

Nye bøker i biblioteket – bokomtaler

Innovative Applications of Gestalt Therapy

Forfatter(e):

Shraga Serok

Sammendrag

The author presents clear intervention exercises that can be used by practitioners who may not be familiar with Gestalt therapeutic techniques. Material has also been included that relates to helping normal, functioning people to improve their human relationships.

Les mer

I and Thou

Forfatter(e):

Martin Buber

Sammendrag

A centennial edition of I and Thou, a landmark of 20th-century intellectual history and one of the most important books of Western theology and philosophy, featuring the original English translation.

Les mer

Mindfulness og medfølelse. En vei til vekst etter traumer

Forfatter(e):

Katinka Thorne Salvesen & Malin Wästlund

Sammendrag

Evnen til å være oppmerksomt til stede og å behandle seg selv med vennlighet er grunnleggende egenskaper som hjelper oss i møte med livets utfordringer. Disse egenskapene forstyrres når vi utsettes for traumer. Vi blir værende i beredskapsmodus, og følelsen av egenverdi slår sprekker. Med trening kan vi ta tilbake kontrollen over oppmerksomheten. Og lære å utøve selvmedfølelse.

Les mer

Those who come after. An autobiography by the daughter of Fritz and Laura Perls

Forfatter(e):

Renate Perls & Eileen J. Ain

Sammendrag

«Because esoteric, perennial thinking teaches that with every seventh generation we reincarnate into the same family, at first, l wanted only to see how l learned to be who l am through my parents' teachings. After writing the first draft of this book, l found it necessary to go beyond my parents’ generation in order to let my background, feelings, emotions, and family history re-emerge from the rewriting and revisions. As l continued to write, the ebb and flow of the character of each family member and their part in my life added dimension to my memories.» ...

Les mer

Se alle bokomtaler

Bibliotekets åpningstider

Biblioteket er betjent tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.

Kontakt biblioteket

Telefon: +47 404 81 897

E-post: bibliotek@gestalt.no

Postadresse:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
v/Biblioteket
Kjørbokollen 30
1337 SANDVIKA