Velkommen til NGI-biblioteket!

Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med litteratur for utlån om gestalt og tilgrensende fagområder.

⇒ Søk i bibliotekets litteratursamling via TOW
TOW (Tidemann on Web) er bibliotekets søketjeneste, her kan du se hva som finnes av bøker, tidsskriftsartikler m.m. i NGI-biblioteket.

⇒ BIBLIOTEKNYTT
Her annonserer vi litteraturnyheter og andre lesetips samt annen viktig informasjon til NGI-bibliotekets brukere.

⇒ OFTE STILTE SPØRSMÅL
Her kan du finne svar på noen av de vanligste spørsmålene som stilles til biblioteket.

⇒ KONTAKT BIBLIOTEKET

 

Biblioteket betjener studenter og ansatte ved NGI og tilbyr veiledning for litteratursøking, referansehåndtering m.m. Åpningstiden vår på skolen i Sandvika er tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.
______
Her i e-biblioteket er det også veiledning for litteratursøking og referansehåndtering samt informasjon om bibliotekets låneregler, søk i bibliotekets litteratursamling og tilgang til bibliotekets elektroniske litteraturressurser.
Vårt NETTSTEDSKART gir oversikt og direkte tilgang til alt innhold i e-biblioteket!
Og de ulike inngangene etter tema til e-biblioteket er her:
  1. Om å låne ved NGI-biblioteket
  2. Elektroniske ressurser
  3. Veiledning for oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer v/NGI
  4. Mulighet for supplementær læringsstøtte ved VID Diakonhjemmets bibliotek

Nye bøker i biblioteket – bokomtaler

Håndbok i parterapi

Sammendrag

Samlivsbrudd og parproblemer er noe av det mest stressende mennesker kan oppleve. Det er forbundet med angst, depresjon, rusmisbruk, økt blodtrykk og relasjonelle konflikter, og har åpenbare omkostninger også for barn og øvrig familie, og samfunnet generelt. Stadig flere søker parterapi ved for eksempel familievernkontorer eller privatpraktiserende psykologer og parterapeuter når de opplever at forholdet er under press.

Les mer

Håndbok i familieterapi

Sammendrag

Familien ivaretar menneskers grunnleggende behov for kjærlighet, trygghet, tilhørighet, omsorg og personlig og sosial utvikling. Familierelasjonene er ofte avgjørende for hvordan vi fungerer i hverdagen, og dermed er de også sårbare. Noen ganger kan relasjonene i familien bli så utfordrende at vi opplever at livet blir vanskelig. Da kan familieterapi være til hjelp.

Les mer

Gestalt Therapy With Children. From Epistemology to Clinical Practice

Sammendrag

Children today come to therapy with problems related to anxiety, eating, lack of concentration, and difficulties in how they socialize and learn. This clinical picture is a dramatic mirror of the actual development of our society.

Les mer

Psychopathology of Awareness. An unfinished and unpublished manuscript from the main founder of gestalt therapy

Forfatter(e):

Fritz Perls

Sammendrag

Certainly, there had always been the rumor of the existence of an unfinished manuscript penned by Fritz Perls, the primary founder of Gestalt Therapy.

Les mer

Se alle bokomtaler

Bibliotekets åpningstider

Biblioteket er betjent tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.

Kontakt biblioteket

Telefon: 404 81 897

E-post: bibliotek@gestalt.no

Postadresse:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
v/Biblioteket
Kjørbokollen 30
1337 SANDVIKA