Velkommen til NGI-biblioteket!

NGI bibliotek
Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med litteratur om gestalt og tilgrensende fagområder. Vi betjener studenter og ansatte ved høgskolen, og tilbyr veiledning for litteratursøking, referansehåndtering m.m. Her er informasjon om litteraturen vår og faglig bruk av den:

Åpningstider

Biblioteket er betjent tirsdager og fredager kl. 8.30-15.00.

Kontakt biblioteket

Telefon: 404 81 897

E-post: bibliotek@gestalt.no

Postadresse:
Norsk Gestaltinstitutt Høyskole
v/Biblioteket
Pilestredet 75 C (inngang 30)
0354 OSLO