Velkommen til NGI-biblioteket!

NGI bibliotek
Norsk Gestaltinstitutt Høyskoles bibliotek er et fag- og forskningsbibliotek med litteratur om gestalt og tilgrensende fagområder. Vi betjener studenter og ansatte ved høgskolen, og tilbyr veiledning for litteratursøking, referansehåndtering m.m. Her er informasjon om litteraturen og faglig bruk av den:

  • Søk i NGI-bibliotekets samling