Coaching: metode, prosess, relasjon

Forfatter:

Ragnvald Kvalsund

Forlag:

Synergy Publishing

Utgitt:

2020 (2. utg.)

Sammendrag:

Denne boken tar opp og drøfter hva coaching er generelt, men retter et særskilt fokus på coaching som metode, prosess og relasjon.

Med dette sies det også noe i boken om hvor viktig det er er å ha kunnskap om og kompetanse i hvordan man metodisk kan tilrettelegge læringssituasjoner i coaching, hvordan man kan stimulere prosesser underveis i coachingsamtaler og hvordan man forstår og kan påvirke selve coachingrelasjonen til å bli en gjensidig hjelpsom aktivitet.

Coaching kan anvendes i en rekke sammenhenger der personlig og profesjonell vekst og utvikling er et sentralt oppmerksomhetsområde; i organisasjons- og ledelsessammenhenger, i dannings- og utdanningssammenhenger eller i private settinger, der vekst- og utviklingsprosesser er viktig og ønskes. Vekst og utvikling settes primært i sammenheng med økt livskvalitet.

[…]

Om forfatteren

Ragnvald Kvalsund, professor i pedagogikk og rådgivningsvitenskap, er tilsatt ved institutt for pedagogikk og livslang læring (IPL), Trondheim, NTNU. Han har doktorgrad fra NTNU, innen fagfeltet rådgivningspedagogikk.

[…]

(tekst fra bokas bakside)