Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT

VikramKolmannSkog101NGI er stolt over å meddele at førsteamanuensis ved instituttet,
Vikram Kolmannskog, har mottatt Young Researchers Award.
Dette skjedde på den internasjonale gestaltkonferansen på Taormina, Sicilia, i september. Vikrams prosjekt ble fagfellevurdert og deretter presentert i form av en plakat på konferansen.
Prosjektet omhandler kjønnsidentitet og gestaltterapi, og viser særlig viktigheten av fenomenologi og polaritetsteori i arbeid med en gruppe transpersoner.

Fra helsesøster til gründer & gestaltterapeut

Mange ulike yrkesgrupper møtes på vårt høyskolestudium Gestaltterapi. Felles har de et brennende ønske om å jobbe mer kreativt og med større helhetsforståelse for menneskene de arbeider med.


Mer kunnskap og faglig tyngde

Jhoana Wage Selmer (37) er en av avgangsstudentene ved høyskolen våren 2016. Hun er opprinnelig helsesøster, og har allerede før studieslutt etablert egen praksis som Gestaltterapeut i Asker.

– Jeg begynte på NGI fordi jeg ønsket meg mer kunnskap og faglig tyngde i samtalene jeg har i jobben som helsesøster, forteller Jhoana.  Hun er full av lovord for utdanningen som har forberedt henne godt på veien mot egen praksis.

Teori og praksis

Gjennom 4 år skal studenter ved terapiutdanningen gjennom en kombinasjon av teori og praksis. Undervisningen består av 8-9 samlinger hvert år, i tillegg til arbeid i kollokviegrupper og veiledning på eget arbeid.
For å få maksimalt utbytte av studiet, er det en forutsetning at studenten jobber med mennesker og praktiserer læring i løpet av studietiden.

Jhoana praktiserte ulike teorier og modeller i sin jobb som helsesøster under hele studietiden:

– Gjennom erfaringsbasert læring har jeg i løpet av årene på NGI erfart hvordan jeg som terapeut kan jobbe med ulike mennesker i ulike livssituasjoner. Jeg har også økt min relasjonelle og kommunikative kompetanse ved å lære forskjellige gestalt teoretiske modeller, og øve og praktisere.

Godt læringsmiljø

En utviklende og god studiesituasjon ved siden av arbeid har også vært viktig for Jhoana, og hun er svært fornøyd med læringsmiljøet ved NGI:

– Studiet er lagt opp med en god kombinasjon av teori og praksis, med dyktige lærere og et godt studentmiljø, forteller hun.

Egen praksis

Basert på resultater, kan studenter som har fått skolens tillatelse begynne med klienter i egen praksis i tredje og fjerde studieår. For Jhoana betydde dette oppstarten av egen praksis som dedikert Gestaltterapeut:

– Jeg har fått en unik erfaring og en utdanning jeg er stolt av, som har bidratt til at jeg i dag driver egen praksis som Gestaltterapeut i Asker, avslutter en smilende Jhoana.

Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.


TERAPIGRUPPER

Oslo, “We shape in relation”. Terapigruppe med Vibeke Visnes og Heidi Gaupseth. Oppstart januar 2017.

OSLO,TERAPIGRUPPE OVER TID 2. HVER ONSDAG NY OPPSTART MED MARINA BERG

Oslo, Parterapikurs med Birgitte Gjestvang og Caspar Seip høst 2016

Oslo, Terapigruppe med Elisabeth Eie høst 2016

 

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard

Oslo, Sommerseminar/workshop «Seksualitet»med Marina Berg