Etterutdanning

– for gestaltterapeuter

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole har i noen år tilbudt programmet «International Training Programme» som NGIs etterutdanning for gestaltterapeuter. Utdanningen har vært tilbudt gestaltterapeuter fra hele Europa og har foregått på engelsk. Fra høsten 2023 tilbys etterutdanning som hovedsakelig er på norsk.

Innhold

Undervisningen vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske gjesteforelesere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver undervisningssamling er en selvstendig enhet.

Studiet skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg gestaltteori og metoder i praksis.

Organisering av undervisningen

Undervisningen består av 3 dagers samlinger i stor gruppe og veiledning i små grupper (5-6 studenter i hver). I samlingene blir det undervist i forhold til oppsatt temaplan, i veiledning bringer studentene inn egne caser som danner grunnlag for veiledningen. Det vil bli brukt både utenlandske og norske lærere. Lærerne og temaene varierer fra år til år.

Undervisningen går over et år på deltid og består av 5 fellessamlinger à 3 dager, (9.00 – 17.00) til sammen 120 timer.

I undervisningen legges det vekt på en kombinasjon av bruk av konfluent-pedagogiske metoder, gruppearbeid, litteraturstudier og forelesninger. Det forventes at studentene bringer inn materiale fra egen klinisk praksis.

Studenter som ikke deltar på alle samlingene et år, kan ta igjen samlingen påfølgende år.

Ferdige studenter kan delta på samlinger med temaer de ikke selv har hatt mot en godtgjørelse og dersom det er plass.

Veiledning

Det vil være veiledning i faste smågrupper med ca 6 deltagere som møtes 4 ganger à 3 timer, til sammen timer 12 timer. Det vil være skolens faste veiledere som organiserer og gir veiledning. Studentene bringer inn kasuistikk fra egen praksis til veiledningen. I veiledningen legges det vekt på å gi studentene økt kunnskap om dem selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe studenten til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

Undervisningen vil være på norsk og engelsk avhengig av lærers nasjonalitet.

Undervisningsprogram for 2023/2024;

Erik Tresse,18-19-20 september 2023

Polariteter, skygger og blindsoner

Vi har alle ulike aspekter eller sider i oss som aktualiseres i ulike situasjoner. Mange sider er vi fornøyde med, andre er vi ikke så glade i, mange vet vi om, andre er vi helt uoppmerksomme på – de er skygger i blindsonen vår. På et vis kan vi se på oss selv som et system som organiserer seg ulikt ettersom hvilket felt man er i. I denne workshopen undersøker vi hvordan en empatisk fenomenologisk tilnærming kan bidra til mer balanse og vekst, ved å undersøke hvilke sider i oss som hindrer det.

Om Erik Tresse:

Erik Tresse er utdannet gestaltterapeut og veileder fra NGI. Han har drevet egen praksis i Oslo i 10 år. Fra 2014 – 2017 var han redaktør av Gestalt, fagmagasinet til NGF. Han har også vært tilknyttet NGI som veileder. I de siste årene har han hatt sin faglige oppmerksomhet rettet mot å forstå psykens evne til å spalte av ulike aspekter og hvordan jobbe med å få disse integrert. Han har holdt flere kurs om polariteter, skygger og blindsoner noe denne etterutdanningsmodulen baserer seg på.

Camilla Weedon,27-28-29 november 2023

Når selvmord blir tema i terapirommet

I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet selvmord. Hvilke egne erfaringer tar vi med oss inn i møte med klienten når temaet selvmord dukker opp?  Bli mer bevisst egne holdninger til temaet. Vi skal øve oss på å spørre direkte om klienten har selvmordstanker.

Gjennom å øve og støtte hverandre og litt lovgivning kan du få noen verktøy og bli litt tryggere hvis situasjon skulle oppstå.

Om Camilla Weedon:

Camilla Weedon (f.1968) er veileder ved NGIs terapiutdanning. Hun er utdannet gestaltterapeut fra NGI (2006) og har utdannelse som VIVAT instruktør, førstehjelpskurs i selvmordsfare. I tillegg har hun Somatic Experience traumeutdannelse (2018) og utdannelse som instruktør i mindfullness.  Hun har nettopp påbegynt en utdannelse i Developmental somatic psychotherpy hos Ruella Frank. Camilla har arbeidet mange år i Bærum kommune, som gestaltterapeut i et tverrfagelig team. Dette er et kommunalt tilbud med fokus på forebygging. Hun har hatt privat praksis som gestaltterapeut og veileder siden 2005.

Gianni Francesetti, 15-16-17 Januar 2024

“Become yourself the prey”*.  Field Theory in Clinical Practice.

In this workshop we focus on the implications of field theory in psychopathology and therapy.  We propose a differentiation between a monopersonal, a bipersonal and a field perspective. We explore how we can apply field theory in practice, how therapists can modulate the way they are present in the session in order to support the process of change. The theory that I present here is a way to address, from a Gestalt therapy perspective, the relational phenomena that psychoanalysis have called ‘transference and countertransference.’ Our understanding, however, builds on a different epistemology, one that is radically relational and based on field theory, which considers the self and the other – therapist and client – as incessant and unending emerging processes.

* From a poem by Mariangela Gualtieri

Om Gianni Francesetti: Psychiatrist, Gestalt therapist, Adjunt Professor of Phenomenological and Existential Approach, Dep. of Psychology, University of Torino (Italy), international trainer and supervisor, he has published widely on psychotherapy and psychopathology. He is Co-Director of IPsiG – International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology and President of Poiesis – Gestalt Therapy Clinical Centre of Torino. He is Past President of the EAGT (European Association for Gestalt Therapy), of the SIPG (Italian Society for Gestalt therapy), of the FIAP (Italian Federation of Psychotherapy Associations), member of the New York Institute for Gestalt Therapy.

Birgitte Gjestvang, 11-12-13 Mars 2024

Du kommer ikke lenger enn din egen kropp

Kroppen som individuell og relasjonell

 I denne workshopen utforsker vi kroppen som individuell og relasjonell. Gjennom fokus og varhet på pust, meditasjon, bevegelse og samtaler vil vi undersøke hvordan vi i terapirommet kan jobbe med temaer som nærhet, grenser, sårbarhet og hengivenhet.

 «Alt virkelig liv er møte» (Martin Buber)

Om Birgitte Gjestvang:

Birgitte Gjestvang arbeider til daglig som individual-, par- og gruppeterapeut ved Majorstua terapifelleskap og på Nesodden. Hun er gestaltterapeut med mange års erfaring som høyskolelektor ved NGI, og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), med fokus på traumer. I tillegg var seksuell helse et av hennes fordypningsfag. Gjestvang har utdanning innen yoga, meditasjon og kroppsorientert terapi. Hun har arbeidet som leder for sorggrupper på A-hus (Akershus Universitetssykehus) og er medforfatter av” UNG SORG” – om og med unge mennesker som opplever traumatiske dødsfall (Aschehoug 2008). Hun er også utdannet journalist, og arbeidet tidligere i mange år som journalist og leder i NRK

 

Vikram Kolmannskog, 6-7-8 Mai 2024

«Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Om Vikram Kolmannskog:

Vikram Kolmannskog (f.1980) er utdannet jurist (LL.M.) med spesialisering i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har også en B.A. og Cand.mag. med fagene spansk og idehistorie. I tillegg har han tatt enkeltemner innen pedagogikk, psykologi og religionshistorie. Han fikk sin doktorgrad (Dr.philos.) i 2014 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet undersøkte han situasjonen og rettighetene til såkalte klimaflyktninger. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2014 og gestaltveileder i 2018, begge ved NGI. I 2015 ble han ansatt som førsteamanuensis i gestaltterapi ved NGI. I mars 2022 fikk han opprykk til professor i gestaltterapi.

Praktisk informasjon

Undervisningstider, alle dager, 09.00-17.00.

Veiledning;

Veiledning i små grupper i tre timer med veiledere.

Pris: Kr 30.800,- + registreringsavgift  kr 1.900,- Totalt: 32.700, –

Inkluderer veiledning


Søk her.