Etterutdanningstilbud studieåret 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Tilbud til gestaltterapeuter

Camilla Weedon,27-28-29 november 2023 (avlyst)

Når selvmord blir tema i terapirommet

I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet selvmord. Hvilke egne erfaringer tar vi med oss inn i møte med klienten når temaet selvmord dukker opp?  Bli mer bevisst egne holdninger til temaet. Vi skal øve oss på å spørre direkte om klienten har selvmordstanker.

Gjennom å øve og støtte hverandre og litt lovgivning kan du få noen verktøy og bli litt tryggere hvis situasjon skulle oppstå.

Om Camilla Weedon:

Camilla Weedon (f.1968) er veileder ved NGIs terapiutdanning. Hun er utdannet gestaltterapeut fra NGI (2006) og har utdannelse som VIVAT instruktør, førstehjelpskurs i selvmordsfare. I tillegg har hun Somatic Experience traumeutdannelse (2018) og utdannelse som instruktør i mindfullness.  Hun har nettopp påbegynt en utdannelse i Developmental somatic psychotherpy hos Ruella Frank. Camilla har arbeidet mange år i Bærum kommune, som gestaltterapeut i et tverrfagelig team. Dette er et kommunalt tilbud med fokus på forebygging. Hun har hatt privat praksis som gestaltterapeut og veileder siden 2005.

Påmeldingsfrist: 25. november

Gianni Francesetti, 15-16-17 Januar 2024

“Become yourself the prey”*.  Field Theory in Clinical Practice.

In this workshop we focus on the implications of field theory in psychopathology and therapy.  We propose a differentiation between a monopersonal, a bipersonal and a field perspective. We explore how we can apply field theory in practice, how therapists can modulate the way they are present in the session in order to support the process of change. The theory that I present here is a way to address, from a Gestalt therapy perspective, the relational phenomena that psychoanalysis have called ‘transference and countertransference.’ Our understanding, however, builds on a different epistemology, one that is radically relational and based on field theory, which considers the self and the other – therapist and client – as incessant and unending emerging processes.

* From a poem by Mariangela Gualtieri

Om Gianni Francesetti: Psychiatrist, Gestalt therapist, Adjunt Professor of Phenomenological and Existential Approach, Dep. of Psychology, University of Torino (Italy), international trainer and supervisor, he has published widely on psychotherapy and psychopathology. He is Co-Director of IPsiG – International Institute for Gestalt Therapy and Psychopathology and President of Poiesis – Gestalt Therapy Clinical Centre of Torino. He is Past President of the EAGT (European Association for Gestalt Therapy), of the SIPG (Italian Society for Gestalt therapy), of the FIAP (Italian Federation of Psychotherapy Associations), member of the New York Institute for Gestalt Therapy.

Påmeldingsfrist: 13. januar 2024, studenter ved NGI får 20% rabatt ved påmelding.

Birgitte Gjestvang, 11-12-13 Mars 2024

Du kommer ikke lenger enn din egen kropp

Kroppen som individuell og relasjonell

 I denne workshopen utforsker vi kroppen som individuell og relasjonell. Gjennom fokus og varhet på pust, meditasjon, bevegelse og samtaler vil vi undersøke hvordan vi i terapirommet kan jobbe med temaer som nærhet, grenser, sårbarhet og hengivenhet.

 «Alt virkelig liv er møte» (Martin Buber)

Om Birgitte Gjestvang:

Birgitte Gjestvang arbeider til daglig som individual-, par- og gruppeterapeut ved Majorstua terapifelleskap og på Nesodden. Hun er gestaltterapeut med mange års erfaring som høyskolelektor ved NGI, og har en mastergrad i psykologi fra Universitetet i Oslo (UiO), med fokus på traumer. I tillegg var seksuell helse et av hennes fordypningsfag. Gjestvang har utdanning innen yoga, meditasjon og kroppsorientert terapi. Hun har arbeidet som leder for sorggrupper på A-hus (Akershus Universitetssykehus) og er medforfatter av” UNG SORG” – om og med unge mennesker som opplever traumatiske dødsfall (Aschehoug 2008). Hun er også utdannet journalist, og arbeidet tidligere i mange år som journalist og leder i NRK

Påmeldingsfrist: 8. mars 2024

Vikram Kolmannskog, 6-7-8 Mai 2024

«Buddhistiske praksiser og gestaltterapi»

Fra starten av var flere gestaltterapeuter opptatt av, og praktiserte, buddhistisk meditasjon. Det er flere likheter såvel som muligheter for gjensidig berikelse mellom disse feltene. Idag er det økende fokus på mindfulness innen en rekke fag, ikke minst psykoterapifaget. I tråd med konfluent pedagogikk vil vi på denne workshopen prøve ulike buddhistiske praksiser – inkludert gå-, vennlighet- og selvmedfølelsesmeditasjoner – som vi deretter reflekterer over også i lys av gestaltterapiteori. Praksisene kan være støttende for terapeuter selv og integreres i arbeid med klienter. 

Om Vikram Kolmannskog:

Vikram Kolmannskog (f.1980) er utdannet jurist (LL.M.) med spesialisering i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har også en B.A. og Cand.mag. med fagene spansk og idehistorie. I tillegg har han tatt enkeltemner innen pedagogikk, psykologi og religionshistorie. Han fikk sin doktorgrad (Dr.philos.) i 2014 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet undersøkte han situasjonen og rettighetene til såkalte klimaflyktninger. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2014 og gestaltveileder i 2018, begge ved NGI. I 2015 ble han ansatt som førsteamanuensis i gestaltterapi ved NGI. I mars 2022 fikk han opprykk til professor i gestaltterapi.

Påmeldingsfrist: 4. mai 2024

Søk her.

Erik Tresse, ny dato kommer

Polariteter, skygger og blindsoner

Vi har alle ulike aspekter eller sider i oss som aktualiseres i ulike situasjoner. Mange sider er vi fornøyde med, andre er vi ikke så glade i, mange vet vi om, andre er vi helt uoppmerksomme på – de er skygger i blindsonen vår. På et vis kan vi se på oss selv som et system som organiserer seg ulikt ettersom hvilket felt man er i. I denne workshopen undersøker vi hvordan en empatisk fenomenologisk tilnærming kan bidra til mer balanse og vekst, ved å undersøke hvilke sider i oss som hindrer det.

Vi vil utforske hvordan og med hvilken holdning du som terapeut kan utvikle flere åpne, ikke-dømmende måter å nærme deg klienters ulike polariteter og sider på. Gjennom øvelser og veiledning vil deltakerne få anledning til å utforske egne sider, deres funksjon og rolle i eget system, og se på mulige polariteter. Målet er at du skal utvikle bedre ferdigheter i både å følge og lede klienten til mer egenomsorg og aksept. Dette kurset er en utvidelse og en videreføring av tidligere kurs han har hatt.

Om Erik Tresse:

Erik Tresse er utdannet gestaltterapeut og veileder fra NGI. Han har drevet egen praksis i Oslo i 10 år. Fra 2014 – 2017 var han redaktør av Gestalt, fagmagasinet til NGF. Han har også vært tilknyttet NGI som veileder. I de siste årene har han hatt sin faglige oppmerksomhet rettet mot å forstå psykens evne til å spalte av ulike aspekter og hvordan jobbe med å få disse integrert. Han har holdt flere kurs om polariteter, skygger og blindsoner noe denne etterutdanningsmodulen baserer seg på.

Veiledning

Til deg som vil søke veilederutdanningen ved NGI så kan du samle antall timer undervisning og veiledning ved å delta på workshops og i veiledningsgruppe.

NGI tilbyr veiledning i små grupper (5-6 studenter i hver) to ganger à 3 timer i høstsemestret og to ganger à 3 timer i vårsemestret. Det vil være skolens faste veiledere som gir veiledning. Deltaker bringer inn kasuistikk fra egen praksis til veiledningen. I veiledningen legges det vekt på å gi økt kunnskap om dem selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe deg til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

Pris: Kr. 820.- per veiledningssamling.
Sted: NGIs lokaler i Sandvika.

Praktisk informasjon

Prisen per workshop er kr. 8500 for 3 dager. Prisen inkluderer kaffe/te.

Prisen per workshop er kr. 5700 for 2 dager. Prisen inkluderer kaffe/te.

Undervisningen vil være på norsk og engelsk avhengig av lærers nasjonalitet.

Søk her: AdmissionWeb-v2.2.28.10 (solarsoft.no)

Undervisningstider, alle dager, 09.00-17.00.

Veiledning;

Veiledning i små grupper i tre timer med veiledere.

Pris: 

Pris per workshop er kr. 8500 for tre dager. Ved kjøp av fem workshops gis det 10 % rabatt.

Pris per workshop er kr. 5700 for to dager.