Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo,Gruppeterapi for kvinner med Annki Daudon

Oslo, Workshop-SANSBAR og SANSEVAR i bunn og grunn februar 2019 med Eie og Skarsgard

Oslo, Terapigruppe januar 2019 med Line Varskog og Liv Møklebust

Oslo,Terapigruppe vinter 2019 med Johanna Myklebust

 

WORKSHOPS