Kjære abonnenter på Norsk Gestalttidsskrift 

Denne høsten kommer for første gang tidsskriftet bare i elektronisk utgave. Dessverre har dårlig økonomi tvunget oss til å stoppe med trykking og utsendelse av en papirutgave. Den elektroniske utgaven legges ut på nettsiden: gestalttidsskriftet.no og vil være åpen for alle. Vi håper med dette at tidsskriftet kan bli lest av mange flere og at gestalttilnærmingen kan bli mer tilgjengelig for alle som er interessert. 

Når tidsskriftet nå legges ut åpent vil det være gratis og ingen behøver å betale for å lese det. Også tidligere nummer legges ut på denne siden. Du vil også finne tidsskriftet her på hjemmesiden til Norsk Gestaltinstitutt.

Med ønske om god lesing, en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hilsen 

Gro Skottun

Redaktør