Har du lyst å bli veileder ved Norsk Gestaltinstitutt Høyskole (NGI)?

NGI søker deg som er utdannet gestaltveileder og som er godkjent og sertifisert av NGF.

Som veileder ved NGI skal du veilede studenter i deres gestaltpraksis mens de er studenter ved høyskolen. Du vil ha faste veiledningsgrupper som du følger gjennom studieåret. Høstsemestret vil bestå av opplæring i form av co- trening i veiledningsgrupper og veiledning. Det er ønskelig at du kan starte co-veiledning allerede nå på slutten av vårsemestret.

NGI har et spennende fagmiljø med engasjerte kolleger og studenter. Høyskolen har en sterk posisjon i gestaltmiljøet, både nasjonalt og internasjonalt og er en høyskole i utvikling. NGI har et lite forskningsmiljø og ønsker å lede an i utviklingen av gestaltteori og dokumentasjon av gestaltfaglig praksis.

Det første året vil du være tilknyttet høyskolen i en engasjementstilling. Deretter vil det være mulighet for fast ansettelse i deltidsstilling.

For ytterligere informasjon, kontakt rektor Bodil Stranden Riise på tlf. 911 31 876, e-post bodil@gestalt.no eller prorektor Ann Kunish på telefon 924 69 395, e-post ann@gestalt.no

Søknad med CV sendes bodil@gestalt.no innen 15. mai.

Norsk Gestaltinstitutt AS (NGI) ble opprettet i 1986 og er en privat høyskole som tilbyr deltidsutdanning i gestaltterapi, coaching og relasjonsledelse i organisasjoner. Som eneste aktør i Norge tilbyr vi utdanning i gestaltterapi og gestaltcoaching med offentlig godkjent eksamensrett som gir rett til studielån og stipend i Lånekassen. Inneværende år har skolen 270 studenter. NGI holder til i Sandvika, 15 minutter fra Oslo sentrum.