INSPIRASJONSDAG FOR VEILEDERE

NGI inviterer til fagdag for deg som har tatt veilederutdanning og ønsker faglig påfyll.

Vi ser for oss en dag der vi kan dele kunnskap og erfaring. Tema for dagen vil være;

  • Aksjonsforskningsmodellen
  • Hvordan styre veiledningen
  • Hvordan jobber vi med det som oppstår
  • Ulike måter å veilede på

Når noe blir lagt frem i veiledning skal vi vurdere hva vi skal gjøre og hvordan vi skal gripe an arbeidet.

I blant har veilanden eksplisitt uttalte behov og ønsker og vet akkurat hva som trengs. Andre ganger må vi gi mer tid og støtte for å finne ut hva som skal fokuseres på og utforskes.

Det er mange måter å veilede på. Hva avgjør hvordan vi skal arbeide videre, og hvordan gjør vi det?

Vi kommer til å jobbe konkret med case, både to og to og i plenum. Dette vil gi oss anledning til å dele og drøfte både teori og metode.

Leder for dagen er Helga Tveit, som er ansvarlig for veilederutdanningen på NGI.

Tidspunkt: Onsdag 4. oktober 2017 kl. 9.00-17.00, inkl. en times lunchpause

Sted:  NGI, Pilestredet 75 C

Deltakeravgift kr. 2 500.-

Fagdagen gir deg 7 PFO timer. Påmelding til ngi@gestalt.no

 

Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT

VikramKolmannSkog101NGI er stolt over å meddele at førsteamanuensis ved instituttet,
Vikram Kolmannskog, har mottatt Young Researchers Award.
Dette skjedde på den internasjonale gestaltkonferansen på Taormina, Sicilia, i september. Vikrams prosjekt ble fagfellevurdert og deretter presentert i form av en plakat på konferansen.
Prosjektet omhandler kjønnsidentitet og gestaltterapi, og viser særlig viktigheten av fenomenologi og polaritetsteori i arbeid med en gruppe transpersoner.

Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Gruppeterapi for studenter med Vibeke Visnes. Oppstart 12. september

Oslo, «Gruppeterapi – Seksualitet» med Ole Martin Holte

Oslo, Gruppeterapi for søkere til NGI 2- 3.september med Terapeuthuset

Tromsø, Gruppeterapi 20- 22. oktober 2017 med Eirin Heide og Annki Daudon

Oslo,Terapigruppe, kvelds- eller dagtid – høst 2017 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard