Informasjonsmøter i Oslo, Ålesund og Trondheim

Velkommen til informasjonsmøte om høstens studietilbud

Informasjonsmøtene holdes i skolens lokaler sentralt i Oslo;
Torsdag 15. mars, torsdag 19. april og onsdag 23.mai.

Parken Hotel i Ålesund; Mandag 26. mars 

Hos I relasjon i Trondheim; Tirsdag 17. april

Alle dager kl. 17.30 – 19.00.

Ny rektor ved NGI

Bodil Stranden Riise tiltrer som ny rektor ved NGI fra og med 1. januar 2018

Bodil overtar etter Eli Gabrielle Borchsenius som har innehatt rektorstillingen de siste årene.

Bodil er utdannet gestaltterapeut, med etterutdanning og veilederutdanning fra NGI. Hun har en mastergrad i gestaltpsykoterapi fra Middelsex University i England og eksamen i parterapi fra Metanoia Institutt i London. Hun har i  tillegg  økonomiutdanning fra Tyskland.

Bodil har arbeidet ved NGI i mange år og underviser i flere av skolens programmer. Hun har også vært tilsatt som veileder for studenter ved NGI. Bodil vil fortsette å undervise noe ved siden av rektorstillingen.

Rektorstillingen ved NGI er en åremålsstilling for fire år.

INSPIRASJONSDAG FOR VEILEDERE

NGI inviterer til fagdag for deg som har tatt veilederutdanning 

Vi ser for oss en dag der vi kan dele kunnskap og erfaring. Tema for dagen vil være;

  • Aksjonsforskningsmodellen
  • Hvordan styre veiledningen
  • Hvordan jobber vi med det som oppstår
  • Ulike måter å veilede på

Vi kommer til å jobbe konkret med case, både to og to og i plenum. Dette vil gi oss anledning til å dele og drøfte både teori og metode.

Leder for dagen er Helga Tveit, fagansvarlig for NGIs veilederutdanning.

Tidspunkt: Mandag 16. april 2018 kl. 09.30-17.30, inkl. en times lunchpause

Sted:  NGI, Pilestredet 75 C

Deltakeravgift kr. 2 500.- / Fagdagen gir 7 PFO timer.

Påmelding til ngi@gestalt.no innen 1. april 2018. 

 

Søker du gruppeterapi, kurs, eller workshops?

Terapigrupper, kurs og workshops ledet av gestaltterapeuter

Tilbudene som ligger her er ikke i regi av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, men av gestaltterapeuter som annonserer sine tilbud på skolens nettsider.

Ønsker du å benytte vedlagte tilbud så må du ta direkte kontakt med den aktuelle terapeuten.

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Heidi Gaupseth og Vibeke Visnes

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI 2018 – TerapeutHuset

Oslo, Terapigruppe for søkere til NGI med Elisabeth Eie

Oslo, Terapigruppe kvelds- eller dagtid – vår 2018 med Elisabeth Eie

WORKSHOPS

Oslo, Sansevar og sansbar ny workshop med Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard

Young Researchers Award 2016 AAGT-EAGT

VikramKolmannSkog101NGI er stolt over å meddele at førsteamanuensis ved instituttet,
Vikram Kolmannskog, har mottatt Young Researchers Award.
Dette skjedde på den internasjonale gestaltkonferansen på Taormina, Sicilia, i september. Vikrams prosjekt ble fagfellevurdert og deretter presentert i form av en plakat på konferansen.
Prosjektet omhandler kjønnsidentitet og gestaltterapi, og viser særlig viktigheten av fenomenologi og polaritetsteori i arbeid med en gruppe transpersoner.