Kurs og workshops 2023/2024

NGI tilbyr etterutdanning i form av enkeltstående workshops for gestaltterapeuter, gestaltcoacher og andre interesserte.

Workshoptilbudet vil både være en repetisjon og videreutvikling av gestaltteorier og metoder fra grunnutdanningen. I tillegg vil norske og utenlandske workshopholdere bringe inn nye synspunkter og perspektiver. Hver enket workshop skal øke studentenes evne til å tenke kritisk og selvstendig som terapeuter og coacher, og støtte deres evne til å nyttiggjøre seg av gestaltteori og metode i praksis.

Se mer om våre kurs og workshops her Kurs og workshops 2023/2024 – Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Kjære abonnenter på Norsk Gestalttidsskrift 

Denne høsten kommer for første gang tidsskriftet bare i elektronisk utgave. Dessverre har dårlig økonomi tvunget oss til å stoppe med trykking og utsendelse av en papirutgave. Den elektroniske utgaven legges ut på nettsiden: gestalttidsskriftet.no og vil være åpen for alle. Vi håper med dette at tidsskriftet kan bli lest av mange flere og at gestalttilnærmingen kan bli mer tilgjengelig for alle som er interessert. 

Når tidsskriftet nå legges ut åpent vil det være gratis og ingen behøver å betale for å lese det. Også tidligere nummer legges ut på denne siden. Du vil også finne tidsskriftet her på hjemmesiden til Norsk Gestaltinstitutt.

Med ønske om god lesing, en fredelig julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hilsen 

Gro Skottun

Redaktør

Budapest Gestalt Training Institute (BGI)

Gro Skottun deltok på Budapest Gestalt Training Institute (BGI) sin feiring av at de er blitt godkjent som treningsinstiutt av EAGT. NGI startet i 2010 utdanning av gestaltterapeuter i samarbeide med den ungarske gestalt organisasjonen HUG. I løpet av 22 år har BGI blitt et selvstendig institutt som har overtatt undervisningen i gestaltterapi. De har utviklet egen lærer- og veileder stab, undervisningsplaner og andre rutiner som er nødvendig for EAGT godkjennelse.

Vi gratulerer Budapest Gestalt Training Institute (BGI) som godkjent treningsinstitutt av EAGT.

Har du en fastlåst situasjon på jobben? Skal du fasilitere et team som står i en konflikt?

Bodil Stranden Riise og Ann Dzidra Kunish holder workshop i etterutdanningstilbudet til gestaltcoacher og andre interesserte , 4-5. desember 2023 med tema «Bruk av Lego som verktøy i konflikter.»

Lego er et konkret verktøy som kan brukes til å synliggjøre det som skjer i en konfliktsituasjon. Metoden støtter deltakernes kreativitet og bidrar til nye perspektiver og økt innsikt i hvordan vi påvirker og påvirkes.

Påmeldingsfrist: 27. november

Påmelding her

Tilbud til gestaltterapeuter

Camilla Weedon holder workshop i forbindelse med vår etterutdanning for gestaltterapeuter 27-28-29 november 2023 med tema «Når selvmord blir tema i terapirommet«.

I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet selvmord. Hvilke egne erfaringer tar vi med oss inn i møte med klienten når temaet selvmord dukker opp?  Bli mer bevisst egne holdninger til temaet. Vi skal øve oss på å spørre direkte om klienten har selvmordstanker.

Gjennom å øve og støtte hverandre og litt lovgivning kan du få noen verktøy og bli litt tryggere hvis situasjon skulle oppstå.

Meld på her: AdmissionWeb-v2.2.28.10 (solarsoft.no) eller send epost til ngi@gestalt.no

Siste dag for påmelding er 22. november.

Episode 17!

Refleksjoner rundt rasisme: En samtale med Signe, Momina og Vikram.

I denne episoden snakker to studenter med sin lærer om en episode som utspilte seg i et klasserom på NGI og hvordan dette ble til noe så sjeldent som et forskningsprosjekt der en lærer og studenter forsker sammen. Artikkelen som kom ut av dette kan leses gratis online i Norsk Gestalttidsskrift: https://www.gestalttidsskriftet.no/forskning/.

Hør podkasten her: