Ofte stilte spørsmål til biblioteket

Om å låne — lån, fornyinger og reservasjoner

Om å finne fagstoff — pensumlitteratur, annen litteratur i NGIs samling og å søke etter litteratur for oppgaveskriving