Etterutdanning

Etterutdanning for gestaltterapeuter ved NGI

En unik mulighet til faglig fordypning og oppdatering for nyutdannede så vel som erfarne gestaltterapeuter.

Pris pr. studieår*
29.000.-

Omfang
1. årig eller 2. årig program velges.

Søknadsfrist
1. September 2019

Oppstart
November 2019

Studiested
Oslo

Timeplan 2018/2019

Timeplan 2019/2020


*  Gjelder for studieåret 2018/2019
Registreringsavgift kommer i tillegg.

Etterutdanningen er et tilbud til gestaltterapeuter som ønsker faglig utvikling. Fagområder som ikke får mye plass på grunnutdanningen, som gruppeterapi og parterapi, er en del av dette programmet som består av selvstendige moduler og som tar sikte på å dyktiggjøre terapeuten i sitt arbeide med klienter. Andre temaer vil være arbeide med kropp og seksualitet.

Med dette programmet ønsker skolen å møte ulike behov avhengig av hvor mye klinisk erfaring den enkelte gestaltterapeut har. Programmet er i utgangspunktet toårig, og det er mulig å melde seg på til kun ett år. Temaer som gruppeterapi og parterapi vil fortsette også andre året og vil bygge på erfaringen fra første studieår. Gestaltterapeuter som har lang erfaring med gruppeterapi og/eller parterapi kan således søke seg til andre året. Du kan m.a.o. selv velge om du vil være med ett eller to år. Ordningen gjelder fra 2017 slik at andre året først kan søkes med oppstart høsten 2018.

I etterutdanningen legges det vekt på å gi studentene økt kunnskap om seg selv i terapeutiske relasjoner, hvordan de arbeider med klienter og hvordan de kan utvikle seg videre som terapeuter. I tillegg vil etiske og juridiske problemstillinger og dilemmaer bli synliggjort og drøftet. Veiledning på eget arbeide vil dessuten hjelpe studentene til å knytte sammen og integrere teori, metode og praksis.

Det hentes også inn gjestelærere fra andre land med ulik faglig ekspertise og erfaring. Gjennom å delta får du muligheten til å utforske faget sammen med andre gestaltterapeuter i praksis. Du får et utvidet nettverk og mulighet til å etablere kollegagrupper om du ikke har dette fra før.

Programmet inkluderer veiledning i gruppe og det vil være tilbud om veiledning for utenbys studenter i forbindelse med hver undervisningssamling. For studenter bosatt i Oslo-området vil veiledningen foregå mellom undervisningssamlingene.

Studiet gjennomføres i Oslo, og har ingen skriftlig eller muntlig eksamen.
Mister du en undervisningssamling så kan du ta igjen denne ved en senere anledning.

Opptakskrav

Grunnutdanning i gestaltterapi fra NGI eller tilsvarende utdanning fra annen gestalt institusjon.

 

PRAKTISK INFORMASJON

Studieavgiften inkluderer:

  • Undervisning: 4 samlinger à 3 dager/21 timer pr. studieår.
  • Veiledning: 4 samlinger à 3 timer i smågrupper/15 timer pr. studieår.

Studieavgiften dekker ikke:

– Litteratur
– Registreringsavgift kr. 1900.-. (Betales kun første året for dem som velger toårig program.)