Hva er pensumlitteratur til studiet mitt?

  1. Pensumliste står i studiets undervisningsplan.
    Undervisningsplanen ligger på NGIs intranett, så logg inn der:
  2. Velg så din utdanning i sidebaren på intranettet, der er studiets undervisningsplan:
  3. Under hver utdanning på intranettet er diverse ressurser og informasjon som er aktuelt for studiet, bl.a. undervisningsplanen med pensumliste:

  4. Kompendielitteraturen er altså digitalt tilgjengelig på intranettet. Øvrig pensumlitteratur og anbefalt litteratur er i bøker, tidskrifter/e-tidsskrifter og artikkelsamlinger i NGIs bibliotek.
    (Se «Hvordan finne litteraturen å lese for hver studiesamling?» for forklaring av pensumliste og sammenheng med lesehenvisninger til studiesamling.)