Hva er pensumlitteratur til studiet mitt?

Pensumlister for alle NGI-s studier står i studienes Undervisningsplaner 

Undervisningsplanen din, med full oversikt over pensumlitteraturen ligger som nedlastbar pdf-fil under Ressurser i ditt klasseteam på Teams. Skriv gjerne ut undervisningsplanen din for å ha fysisk tilgang til den og god oversikt gennom studieåret!

Illustrasjonen under viser forside og innholdsside i en undervisningsplan. Alle NGIs undervisningsplaner følger dette oppsettet. Se veiledning/forklaringer i de grønne boblene:


  • Kompendielitteraturen er altså digitalt tilgjengelig under Ressurser i klasseteamet på Teams. Øvrig pensumlitteratur og anbefalt litteratur er i bøker, tidskrifter/e-tidsskrifter og artikkelsamlinger som kan lånes i NGIs bibliotek.
  • (Se «Hvordan finne litteraturen å lese for hver studiesamling?» for forklaring av pensumliste og sammenheng med lesehenvisninger til studiesamling!)