Hvor finner jeg bibliotekets e-ressurser?

Gå til Inngang 2 i e-biblioteket med oversikten til bibliotekets Elektroniske litteraturressurser. 
  1. Her er tilgang til tidsskrifter med fulltekstartikler i NGI-bibliotekets tidsskriftsdatabase.
    MERK: bl.a. er alle årganger av Norsk Gestalttidskrift, som det er mange artikler fra på pensum ved NGIs ulike studier, tilgjengelig digitalt i tidsskriftsdatabasen.
  2. Og under Open Access her, er pekere til åpne e-ressurser med fulltekstartikler som også er aktuelle for studier og forskning ved NGI.