Enkel veiledning for å søke i TOW, bibliotekets litteraturdatabase

Gå til TOW («Tidemann on Web») for å gjøre søk i NGIs litteratursamling.

 

1. I TOWs søkeboks kan du søke på en bestemt tittel eller forfatter. Eller like gjerne et aktuelt emne i søkerutene «Fritekst» og «Emneord». Eksempelvis fenomenologi, som illustrert her:

 

 

 

 

2. Eksempelet over illustrerer for et søk i hele NGI-bibliotekets litteratursamling. Rullegardimenyen i søkeruten «Base» gir imidlertid en praktisk mulighet for å avgrense søket til enten «Tidsskrifter» eller «Bøker», som kan være nyttig: