Litteratursøk for oppgaveskriving, hvordan går jeg fram?

1. Søk for det første i NGI-bibliotekets litteratursamling:
2. Se videre i e-bibliotekets «Veiledning for oppgaveskriving og NGIs retningslinjer»:
  1. Her er tips til søkekilder også utover NGI-bibliotekets samling i TOW samt hvordan du kan gjøre gode søk etter aktuell litteratur.
  2. Og her er veiledninger til kritisk kildevurdering. Ved fagskriving må en være bevisst ved kildevalget. Så vurder relevans og kvalitet når du gjør litteratursøk og velger kilder.
MERK: I en akademisk oppgave skal du finne og bruke ulike kilder og kunnskap knyttet til problemstillingen. Det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder. Alt dette er det informasjon om og veiledning for under inngang 3
i e-biblioteket: «Veiledning for oppgaveskriving og NGIs retningslinjer».
Så se og bruk disse ressursene!