Hvordan finne litteraturen å lese for hver studiesamling?

  1. Gå til studiets undervisningsplan og se under For undervisningen på Innholdssiden. De aktuelle avsnittene nå er  «Undervisningsplan» og «Litteraturoversikt – pensumliste»:
  2. I «Undervisningsplan» henvises det etter vanlige referanseprinsipper med forfatternavn og utgivelsesår — f.eks. «Skottun (2005)» — til relevant litteratur å lese for en samlings tema:
  3. Gjenfinn samlingens henvisninger i «Litteraturoversikt — pensumliste» (ref. ill. over). Dette er fullstendige referanser til oppgitt litteratur å lese for samlingens tema. God lesing!🙂