Hva skjer når lånetiden er ute?

Etter endt lånetid får lånerne purring på e-post hvis de ikke har returnert i tide til biblioteket det de har lånt.
Etter en eventuell 4. purring varsles låner om at hans eller hennes bibliotekkonto blir sperret for nye utlån inntil det som er lånt blir returnert eller gjort opp for på annen måte. Og ved 4. purring må låner betale et purregebyr på kr. 200.
Bibliotekets låneregler sier følgende om erstatningsansvaret ditt for det du låner:

Låner er personlig ansvarlig for sine lån og må erstatte eventuelle tap eller skade. For alle dokumenttyper er erstatningskravet minimum kr. 700 pr. dokument. For enkelte dokumenter er erstatningsbeløpet høyere.