Veiledning til oppgaveskriving og gjeldende retningslinjer v/NGI

Merk først dette:
  1. Ved oppgave- og fagskriving skal skriveren finne og bruke ulike kilder og kunnskap knyttet til en problemstilling. Og det stilles krav til innhold, struktur, språk og korrekt bruk av kilder.
  2. For dette er bl.a. informasjonskompetanse vesentlig. Og biblioteket kan gi deg veiledning.
    (‘Informasjonskompetanse’ handler om evne til å søke og finne informasjon, vurdere kilders kvalitet og relevans og å bruke informasjonen i egen kunnskapsutvikling.)
Her er e-bibliotekets veiledningssiderer for søk, kildekritikk og referansehåndtering/litteraturliste: