Hvordan søke etter aktuell informasjon

Før du begynner å søke, bør du tenke over hva du trenger å vite mer om, hvilken type informasjon du trenger og hvor du skal søke.
Illustrasjonsbilde: Søk og Skriv
Søkekilder
 • TOW (NGI-bibliotekets litteratursamling)
  Du søker i samlingen vår via TOW. Og hvis du har registrert deg hos NGI som bibliotekbruker kan du selv bestille/reservere online det du ønsker å låne i samlingen.
 • Bibliotekbasen Oria
  Oria er søkemotor for å søke i de fleste norske fag- og forskningsbiblioteks ressurser, med bøker, artikler, tidsskrifter, musikk, filmer og elektroniske ressurser. Her kan du søke etter mer enn du har funnet i TOW (NGI-bibliotekets samling).
  Som et fagbibliotek med begrenset åpningstid, deltar ikke NGI-biblioteket i ordningen med innlån fra Oria. Men via bibliotektjenesten biblioteksøk.no kan du bestille det du vil låne, se mer under.
 • Biblioteksøk
  Denne søketjenesten gir deg inngang til utallige norske bibliotekkataloger, i både fag- og forskningsbibliotek og i folkebibliotek. Og hvis du har et Nasjonalt biblioteklånekort, kan du selv via biblioteksøk bestille de bøker du vil låne. Og så henter du bøkene i ditt lokalbibliotek.
Søketips
 • Søketeknikker
  Tips til hvordan du kan gjøre gode søk (Søk og Skriv)
Flere nyttige ressurser
 • Søk og Skriv
  Her er gode tips til søkeprosess, lesing, skriving og bruk av kilder i oppgaver (utarbeidet av Høgskulen på Vestlandet, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket).
 • VIKO
  Hjelp til oppgaveskriving fra NTNU-biblioteket (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet).