Vikram KolmannskogDosent

: Oslo: 911 00 561: vikram@gestalt.no

Vikram Kolmannskog (f. 1980) er utdannet gestaltterapeut (MNGF) fra Norsk Gestaltinstitutt og har egen praksis på St. Hanshaugen i Oslo. Han er også utdannet filolog, jurist med spesialisering i menneskerettigheter og samfunnsviter med doktorgrad i rettssosiologi. I tillegg til terapipraksisen skriver han sakprosa og fiksjon, og rådgir, underviser og forsker innenfor en rekke felt, inkludert gestaltterapi. Han er forfatter av boken «Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi» (Flux, 2015).

For mer informasjon om Vikram og hans arbeid, se www.VikramKolmannskog.no