Vikram KolmannskogProfessor

: Sandvika: 911 00 561: vikram@gestalt.no

Vikram Kolmannskog (f.1980) er utdannet jurist (LL.M.) med spesialisering i menneskerettigheter fra Universitetet i Oslo og London School of Economics. Han har også en B.A. og Cand.mag. med fagene spansk og idehistorie. I tillegg har han tatt enkeltemner innen pedagogikk, psykologi og religionshistorie. Han fikk sin doktorgrad (Dr.philos.) i 2014 ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. I doktorgradsarbeidet undersøkte han situasjonen og rettighetene til såkalte klimaflyktninger. Han ble ferdig utdannet gestaltterapeut i 2014 og gestaltveileder i 2018, begge ved NGI. I 2015 ble han ansatt som førsteamanuensis i gestaltterapi ved NGI. I mars 2022 fikk han opprykk til professor i gestaltterapi.

Hovedvekten av Vikrams arbeid består i forskning, undervisning og veiledning på terapiutdanningen. Han leder FoU-utvalget ved NGI. Han deltar på konferanser, både nasjonalt og internasjonalt, og han er en aktiv samfunnsformidler gjennom podcaster, kronikker, mm.

Vikram er med i følgende tverr-institusjonelle forskningsgrupper:

  • RESEX (Research Group in Sexology) ledet av professor Else Mari Almås ved Universitetet i Agder.
  • Filosofisk og hermeneutisk pedagogikk (undergruppe av Tekst og kultur i utdanning) ledet av førstelektor Guro Hansen Helskog og førsteamanuensis Michael Weiss ved Universitetet i Sørøst-Norge.
  • Skeiv forskningsgruppe ledet av førsteamanuensis Elisabeth Lund Engebretsen ved Universitetet i Stavanger.

Hovedinteresser innen forskning inkluderer:

  • Kjønns- og seksualitetsmangfold i terapi
  • Økologi og terapi
  • Mindfulness/meditasjon og terapi

Vikram har en rekke vitenskapelige publikasjoner og er forfatter av blant annet Den tomme stolen. Fortellinger fra gestaltterapi (Flux, 2015).

Vikrams profil på Academia https://independent.academia.edu/VikramKolmannskog

Vikrams profil på ResearchGate https://www.researchgate.net/profile/Vikram_Kolmannskog

Hjemmeside: www.Vikram.no