Hva sier tidligere studenter

Jeanette Roede

Gestaltcoach, veileder og kursholder.

Jeg opplevde coachingutdanningen like mye som en lederutdanning, og ikke minst som en viktig støtte i selvutvikling.

Utdanningen satte i gang viktige og nyttige prosesser både privat og i jobb. I Roede tok jeg over ansvaret for opplæring av kursledere, med fokus på hvordan veilede mennesker i endring.
I den sammenheng har jeg brukt mye av filosofien, tankesettet og teorier fra gestalt.

Som leder har jeg også gjennom utdanningen lært mye om hva som skjer med meg i møte med andre. Det har gjort meg mer i stand til å vite når det er hensiktsmessig å være lyttende og undrende, og når jeg som leder også har ansvar for å skjære gjennom og bestemme.