Gro SkottunProrektor / Førstelektor

: Oslo: 920 37 569: gro@gestalt.no

Gro Skottun (f.1945) var med på å starte Norsk Gestaltinstitutt i 1986 og er medeier i NGI as. Hun har siden 1993 arbeidet full tid som daglig leder, lærer og veileder ved instituttet. I den sammenheng har hun lang erfaring fra undervisning, veiledning og terapi både med grupper, par og individuelt. Hun har vært en pådriver i søknadsprosessene til NOKUT for akkreditering av både terapi og coach studiet og er redaktør av Norsk Gestalttidsskrift.

Gro er president i den internasjonale lederorganisasjonen Fédération Internationale des
Organismes de Formation à la Gestalt (FORGE) siden 2012. Hun er medlem av EAGT og har European Certificate of Psychotherapy (ECP) fra European Association of Psychotherapy (EAP).

Gro er utdannet sosionom (1970), gestaltterapeut (1990) med 3-årig etterutdanning ved Multi-di-Mens i Nederland og har MSc i Gestalt Psychotherapy fra England (2004). Hun har erfaring fra barne-, ungdoms- og voksenpsykiatri, familierådgivning og som leder av eldresenter. Gro oppnådde tittelen førstelektor i desember 2011.