Hans Petter FrydenbergHøyskolelærer

: Sandvika: 988 19 049: hanspetter@gestalt.no

Hans Petter Frydenberg (f.1961) har vært tilknyttet NGI siden 2006 og er i dag lærer ved NGIs terapi- og etter-utdanninger. Han har fagansvar og underviser ved skolens veilederutdanning.

Siden 1996 har han vært gestaltterapeut i egen praksis, og arbeider i dag med terapi, veiledning og kursvirksomhet. Sammen med to kolleger driver han; iProsess, Senter for gestaltterapi og utvikling, i Oslo.

Etter avsluttet terapiutdanning ved NGI i 1997, har han gjennomført NGIs 2-årige etterutdanning og 2-årige veilederutdanning. I NGI’s regi deltok han ved kurs i forsknings-metodikk med Ken Evans, PhD, ved Sherwood Psychotherapy Institute i 2003.

Han har studert Developmental Somatic Psychotherpy – two-year advanced training program, hos Ruella Frank, PhD, ved Centre for Somatic Studies, New York, USA, i perioden 2004-2006, og deltatt ved postgraduate workshops 2008-2010, derfra.

Videre har han studert hos Brid Keenan, Gestalt Centre Belfast, Irland; Impact of trauma – two-year trainig program, 2012-2014.

I 2016-2018 studerte han med Margerita Spagnuolo Lobb, PhD og Gianni Francesetti, PhD, Instituto di Gestalt, Italia; Gestalt Therapy Approach to Psychopathology and Contemporary Disturbances – two-year training program.

Hans Petter er medlem av NGF, EAGT, NFP og EAP og innehar European Certificate of Psychotherapy (ECP). Han har i en årrekke vært styremedlem og aktiv i råd og komitéer i NGF.

Tidligere erfaring består bl.a av 4 års erfaring som miljøterapeut med varierte oppgaver i kommunal psykiatritjeneste, senere veileder i samme tjeneste og barnevern. Utdanning fra universitet og høyskole (teatervitenskap og ‘kommunikasjon og medier’), utdanning innen TV- og videoproduksjon, samt arbeidserfaring fra bl.a. ledelse, administrasjon og teaterteknikk.