Hans Petter FrydenbergHøyskolelærer

: Sandvika: 988 19 049: hanspetter@gestalt.no

Hans Petter Frydenberg (f.1961) er veileder ved NGIs terapiutdanning. Han driver, sammen med tre kolleger, iProsess.as, Senter for gestaltterapi og utvikling, i Oslo. Siden 1996 har han vært gestaltterapeut i egen praksis, og arbeider i dag med individuell-, par- og gruppeterapi, samt coaching og kursvirksomhet.

Etter avsluttet terapiutdanning ved NGI i 1997, har han gjennomført NGIs 2-årige etterutdanning og 2-årige veilederutdanning. Han har studert hos Ruella Frank ved Centre for Somatic Studies i New York i perioden 2004-2006. Han er medlem av NGF, EAGT og har European Certificate of Psychotherapy (ECP) fra European Association of Psychotherapy (EAP).

Hans Petter har også 4 års erfaring som miljøterapeut med varierte oppgaver i kommunal psykiatritjeneste, tidligere utdanning fra universitet, utdanning innen TV- og videoproduksjon, samt arbeidserfaring fra bl.a. ledelse, administrasjon og teaterteknikk.