Camilla WeedonVeileder

: Sandvika: 47233719: camilla@gestalt.no

Camilla Weedon (f.1968) er veileder ved NGI`s terapiutdanning.

Hun er utdannet gestaltterapeut fra NGI (2006) og har utdannelse som VIVAT instruktør, førstehjelpskurs i selvmordsfare. I tillegg har hun Somatic Experience traumeutdannelse  (2018) og utdannelse som instruktør i mindfullness.  Hun har nettopp påbegynt en utdannelse i Developmental somatic psychotherpy hos Ruella Frank.

Camilla har arbeidet mange år i Bærum kommune, som gestaltterapeut i et tverrfagelig team. Dette er et kommunalt tilbud med fokus på forebygging. Hun har hatt privat praksis som gestaltterapeut og veileder siden 2005.