Kurs og workshop våren 2023

Kurs og workshop våren 2023
For påmelding til kurs og workshop send mail til ngi@gestalt.no med hvilket kurs du vil delta på.

Etterutdanningsseminar for gestaltterapeuter MNGF: Bruk av gestalttilnærming i organisasjoner

Ved Tore Gustavsen og Ann Kunish.

Kurset vil gi kunnskap om hvordan gestalt tilnærming kan brukes i en organisasjonskontekst, øker deltakernes bevissthet om forskjellen mellom gestaltcoaching og gestaltterapi og gir innsikt i etiske utfordringer som kan oppstå når terapeuter jobber i organisasjoner.

Terapeuter som fullfører kurset får et kursbevis som detaljerer kursets innhold. 

Kurset vil gå over to hele dager (totalt 12 timer undervisning).

Sted: NGI

Tid: 19.-20. april (fysisk) begge dager 9.30-17.00 og 8.-9. mai (digital) begge dager 9.30-17.00.

Pris: 5400 kr.

Studenter ved NGI får 20% rabatt.

PFO= 12 timer, kategori d.


Drømme arbeid i gestaltterapi

Ved Daan van Baalen

Å arbeide med drømmer kan gi oss en helt ny forståelse av hva som har vært gjemt eller unngått i vårt daglige liv. Fritz Perls omtalte drømmer som «kongeveien til integrering» og mente at drømmen ofte kan ha et eksistensielt budskap til oss.

Forskjellige gestaltterapeutiske tilnærminger til å arbeide med drømmer vil bli beskrevet og deltagerne vil få anledning til å arbeide med og utforske deler av egne drømmer og observere andres drømme arbeid. I etterkant av hvert arbeid vil det bli satt av tid til spørsmål og refleksjoner.

Gruppen er åpen for alle som har erfaring med gestalttilnærmingen.

Sted: NGI 

Tid: 20.-21. februar 2023, begge dager 10-16.00

Pris: 5400 kr

Studenter ved NGI får 20% rabatt.

PFO: 15 timer.


Traumeterapi i gestaltterapeutisk forståelse

Ved Hans Petter Frydenberg

Med økt kunnskap om menneskets nervesystem er det utviklet ny forståelse for hva som skjer med mennesker i særlig utfordrende og overveldende situasjoner. Fikseringen terapeuter kan erfare med klienter som har hatt slike erfaringer, byr ofte på spesielle utfordringer. Gestaltterapi, med sitt søkelys på kropp (her: nevrobiologi), individets ressurser og kontakt/felt, er godt egnet som metode for å finne nye muligheter for å skape bevegelse og vitalitet i møtet med disse klientene. 

 Fikseringen terapeuter kan erfare med klienter som har hatt slike erfaringer, byr ofte på spesielle utfordringer. 

Denne helgen ser vi hvordan gestaltterapi-teori kan gi større forståelse for hvordan vi kan arbeide med traumer i praktisk kliniske arbeid.  Vi utforsker mulige intervensjoner med klienter som erfarer symptomer etter overveldende opplevelser. Videre vil vi arbeide med ivaretakelse av oss selv som terapeuter i dette feltet og vår kapasitet for tilstedeværelse med klienten. 

Sted: NGI

Tid: 11.-12.3.2023. kl. 9:30-16:30

Pris: 5400 kr.

Studenter ved NGI får 20% rabatt.

PFO: 15 timer.


Bruk av lego som verktøy i konflikter

Ved Bodil Stranden Riise og Ann Kunish

Har du en fastlåst situasjon på jobben? Skal du fasilitere et team som står i en konflikt?

Lego er et konkret verktøy som kan brukes til å synliggjøre det som skjer i en konfliktsituasjon. Metoden støtter deltakernes kreativitet og bidrar til nye perspektiver og økt innsikt i hvordan vi påvirker og påvirkes.

Målgruppe er ledere med personalansvar, HR medarbeidere og prosjektledere.

Kunnskap om gestalt er ikke nødvendig.

Sted: NGI

Tid:28.–29.03.2023, 09.00 – 16.00 begge dager

Pris: 5400 kr.

Studenter ved NGI får 20% rabatt.


Drømme- og fantasi arbeid i gestaltterapi.

Ved Gro Skottun

Tilnærmingen som brukes i drømme arbeid i gestaltterapi kan også brukes i arbeid med fantasi og dagdrømmer. I disse to dagene vil det være tilbud om å arbeide både med deltagernes drømmer og ledete fantasireiser. Det vil bli tid til teorigjennomgang, refleksjoner og spørsmål avhengig av deltagernes behov.

Gruppen er åpen for alle som har erfaring med gestalttilnærmingen. Den vil være digital.

Sted: Digital

Tid: 24.-25. april, begge dager 9.30-17.00

Pris: 5400 kr.

Studenter ved NGI får 20% rabatt.

PFO: 15 timer.