Tilbud til gestaltterapeuter

Camilla Weedon holder workshop i forbindelse med vår etterutdanning for gestaltterapeuter 27-28-29 november 2023 med tema «Når selvmord blir tema i terapirommet«.

I denne workshopen skal vi se nærmere på temaet selvmord. Hvilke egne erfaringer tar vi med oss inn i møte med klienten når temaet selvmord dukker opp?  Bli mer bevisst egne holdninger til temaet. Vi skal øve oss på å spørre direkte om klienten har selvmordstanker.

Gjennom å øve og støtte hverandre og litt lovgivning kan du få noen verktøy og bli litt tryggere hvis situasjon skulle oppstå.

Meld på her: AdmissionWeb-v2.2.28.10 (solarsoft.no) eller send epost til ngi@gestalt.no

Siste dag for påmelding er 22. november.