IDG- Inner Development Goals 

NGI tok en prat med Høyskolelektor Christin Winther om IDG – Inner Development Goals (indre bærekraftsmål), om hvordan disse kan brukes som redskap for å nå FNs bærekraftsmål og hvordan gestalttilnærming som metode egner seg til dette arbeidet.  

Du kan høre på podcasten her:

https://open.spotify.com/episode/3M7bxxir0MUNYVjVgRwApQ?si=d9e7b3753b3e4d65

Om Christin Winther 

Christin underviser på terapi- og coachingutdanningene ved NGI. Hun er utdannet gestaltterapeut (2006) og har etterutdanning (2010) og veilederutdanningen (2013) fra NGI. I tillegg har hun organisasjonsutdanning IGOR/NGI (2002), en M. Sc. i Ledelse i Arbeidshelse fra UiO (1994), Cand. mag fra Juridisk fakultet (1993) og er utdannet sykepleier fra Østfold sykepleiehøyskole (1987). 

Hva er FNs bærkraftsmål? 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekrafts målbestårav 17 målog 169 delmål. 

Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele verden, og nesten ti millioner mennesker fikk sagt sin mening gjennom en spørreundersøkelse

Hva er IDG og hvordan kan IDG bidra til å nå disse målene?  

IDG står for Inner Development Goals, eller indre bærekraftsmål på norsk. Disse målene er delt inn i fem dimensjoner. Tanken bak er at disse dimensjonene er det vi må jobbe med for å drive endringene som FNs bærekraftsmål forutsetter. Vi begynner med oss selv, så går vi et steg videre og jobber for å skape endring i systemene rundt oss. 

IDG er en ideell organisasjon som gjør sin verktøykasse tilgjengelig for alle, uten kostnad. Vi sprer informasjon om IDG gjennom å samarbeide med organisasjoner og bedrifter og arrangerer gjerne HUB møter ute hos organisasjoner. 

Vi som jobber med gestalttilnærmingen har holdt på med dette i over 70 år. De fem dimensjonene går igjen i alle våre utdanninger, hvilket gjør at vår metode er spesielt godt egnet til å fasilitere endringene FNs bærekraftsmål krever. 

Kan du fortelle mer om de fem dimensjonene? 

De fem dimensjonene til IDG er  

  1. Å være 
  1. Å tenke i et holistisk perspektiv 
  1. Å være i relasjon 
  1. Å samarbeide  
  1. Å handle for å skape endring 

Hver dimensjon har flere aspekter, som vi utforsker sammen på HUB-møter. 

Hvem er IDG rettet mot? 

Målgruppen til IDG er det organsierte liv hvor vi når flest mennesker. Alle typer organisasjoner innen både offentlig og privat sektor, og alle type frivillige organisasjoner.  

Hvem kan bidra til at vi når dette målet? 

Alle kan bidra! Det som er spennende med IDG er at det arbeides med dette i hele verden, det er 250 hubber i rundt 45 land. I Norge er det etablert seks HUB’er, som alle samarbeider om å spre informasjon om IDG. 

Hvordan kan jeg være med på dette? 

Du kan nå bli medlem i foreningen/hubben ved å gå inn på www.relate2change.com og gå til fanen: Become a member. Da blir du med på prosesser som tar sikte på at IDG blir implementert ved at vi begynner med oss selv. Du kan også melde deg på nyhetsbrevet på websiden. IDG Relate2change OSLO HUB samarbeider med øvrige i Norge, samt hubber internasjonalt. Hubbene i Norge samarbeider i alt IDG arbeidet. Vi finnes også på Instagram: www.instagram.com/relate2change_idg, LinkedIn og facebook. Der vil det legges ut bilder fra arrangementer. Følge også Relate2change_IDG på LinkedIn.   

Hvor kan vi lese mer om IDG, og når er neste HUB møte? 

Du kan les mer på relate2change.com, og neste HUB møte skal være på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole i Sandvika 29. mars, kl.17.00. Informasjon om dette finnes på Norsk Gestaltinstitutt Høyskole  

Alle interesserte er hjertelig velkomne! 

Vil du arrangere HUB møte i din organisasjon/bedrift? Ta kontakt på cw@relate2change.no 

Takk for praten og vi gleder oss til fortsettelsen av dette prosjektet!