IDG (Inner Development Goals) HUB møte 29.mars

I samarbeid med IDG relate2change Oslo HUB arrangerer NGI et HUB hvor vi utforsker dimensjonen «å være i relasjon» (Relating). Vi informerer om IDG og har dialog om hvordan dette kan implementeres i bedrifter som middel for å nå FNs bærekraftmål.