Mer om APA og om mulighet for å benytte et referansehåndteringsverktøy ved fagskriving

I fagskriving er det vesentlig at kildene for arbeidet kan gjenfinnes og ses nærmere på. Både for å kunne vurdere referansens gehalt og bruk i sammenhengen og for å gi leseren mulighet til å lese mer om et aktuelt emne i teksten.
En referansestil, er et standardisert oppsett for hvordan du presenterer informasjon om kildene du bruker, slik at de kan gjenfinnes. Ved NGI benytter vi referansestilen APA (American Psychological Association). Her er mer veiledning for APA-stilen og informasjon for eventuelt å benytte et referansehåndteringsverktøy i skrivearbeidet: