Om TOW – tips & støtte for litteratursøking i NGI-bibliotekets samling

Først: Lurer du på hva TOW er og betyr?

 

  1. Følg lenke her til Veileding for å søke i TOW, bibliotekets litteraturdatabase.
  2. Og her er bibliotekets nye Emneordsliste for TOW-søk – et hjelpemiddel for litteratursøking til oppgaveskriving og ellers.