Emneordsliste for TOW-søk – et hjelpemiddel for litteratursøking til oppgaveskriving og ellers

Denne lista for TOW-søk er oppdatert 03.10.2023:

Emneordsliste for TOW-søk_03.10.2023

*******

Alle ordene på lista er slike som er knyttet til katalogposter i bibliotekets database. De er Emneord, som ved søk i TOW gir treff på alle dokument i bibliotekkatalogen som er merket med det aktuelle ordet som et sentralt tema/emne.
Derfor er emneordslista nyttig som hjelpemiddel for litteratursøk til både oppgaveskriving og ellers. Bruke den for søk og «innsnirkling» til aktuell litteratur!
Nærmere søkeveiledning er HER.